Englesko-hrvatski rječnik pravnog nazivlja

Englesko-hrvatski rječnik pravnog nazivlja - Vićan, Dunja M. | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Vićan, Dunja M.
DIMENZIJA
12,51 MB
NAZIV DATOTEKE
Englesko-hrvatski rječnik pravnog nazivlja.pdf
ISBN
3163719490447

OPIS

Ovaj englesko-hrvatski rječnik pravnog nazivlja prvenstveno je namijenjen studentima prava, pravnicima i svima koji se bave pravnim prevođenjem, ali isto tako i svima koje zanima jezik prava. Rječnik predstavlja još jedan doprinos nastojanju da se što bolje odgovori na izazove koje nameće prevođenje pravnih tekstova s engleskog na hrvatski jezik i korištenje stručne literature na engleskom jeziku. Ti su problemi uvećani zbog terminoloških problema koji proizlaze iz različitosti pravnih sustava, stalnih promjena u jeziku prava, kao i zbog sve većeg prodiranja anglicizama u hrvatski jezik. … Rječnik je plod dugogodišnjeg rada autorice koja je počela sustavno bilježiti riječi i pravne pojmove kada je kao predavač engleskog jezika počela raditi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i istovremeno se, punih trideset godina, kontinuirano bavila prevođenjem stručnih tekstova s engleskog jezika na hrvatski i hrvatskog na engleski jezik i prikupljanjem jezične građe. Polazište rječnika bio je englesko-hrvatski rječnik pojmova iz knjige Engleski za pravnike autorice i suradnika, a nadahnuće tridesetogodišnji rad sa studentima prava. Zagreb, veljača 2015. Marijana Javornik Čubrić

English File, 3rd Edition Advanced: Teacher's Book Test Assessment CD-ROM Pack. ...

290,00 kn Englesko-Hrvatski rječnik pravnog nazivlja / English-Croatian dictionary of law - Dunja M. Vićan.

POVEZANE KNJIGE