Protista – protozoa / Metazoa – invertebrata

Protista – protozoa / Metazoa – invertebrata - Grupa Autora | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Grupa Autora
DIMENZIJA
12,97 MB
NAZIV DATOTEKE
Protista – protozoa / Metazoa – invertebrata.pdf
ISBN
8553217589607

OPIS

I. Habdija, B. Primc Habdija, I. Radanović, M. Špoljar, R. Matoničkin Kepčija, S. Vujčić Karlo, M. Miliša, A. Ostojić, M. Sertić Perić PROTISTA – PROTOZOA METAZOA – INVERTEBRATA strukture i funkcije Autori ovog udžbenika su nastavnici i suradnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čija je nastavna djelatnost vezana uz ustrojavanje nastave i praktikuma iz općih bioloških kolegija, ekologije i taksonomije protista i beskralježnjaka. Iznijeti sadržaji su rezultanta mnogobrojnih vlastitih istraživačkih dostignuća u poznavanju faune Hrvatske i iskustava u edukaciji usklađeni s najnovijim pogledima i stavovima obrađenim u najpoznatijim svjetskim udžbenicima iz zoologije objavljeni u zadnjih 10 godina. Sadržajno je udžbenik podijeljen u dva zasebna dijela. U prvom dijelu obrađuju se praživotinje koje su u recentnim podjelama biote svrstane u carstvo Protista. U drugom dijelu obrađuju se beskralježnjaci koji su integralni dio carstva Metazoa. Ovakva zajednička obrada tih dviju skupina česta je i možemo reći tradicionalna u općim zoološkim udžbenicima jer i podrijetlo životinja treba tražiti među jednostaničarima iz skupine praživotinja. U drugom dijelu udžbenika sustavno se obrađuju funkcionalna i strukturalna obilježja pojedinih skupina beskralježnjaka. U skladu s najnovijim dostignućima iz molekularne biologije, rasprave o srodstvenim odnosima i rekonstrukcijama filogeneze u ovom udžbeniku zasnovane su na rezultatima dobivenim molekularnim analizama sekvencioniranja DNA. Upravo te analize srodstvenih odnosa daju novu dimenziju i nove poglede na filogeniju i evoluciju metazoa. U udžbeniku autori daju niz didaktičkih rješenja, od postavljanja zadataka i pitanja, sažetih pregleda i posebnih sadržaja koja pridonose cjelovitijem i uspješnijem poimanju i savladavanju programskih sadržaja. Posebna pažnja posvećena je grafičkim i tabelarnim prikazima iz razloga što oni povećavaju kognitivne mogućnosti studenata u razumijevanju sadržaja. Autori su u svom djelu pružili najnovije spoznaje o funkcionalnim i strukturalnim obilježjima praživotinja i beskralježnjaka. Posebna pažnja posvećena je njihovoj rasprostranjenosti i biocenotičkoj raznolikosti u Hrvatskoj. Udžbenik je namijenjen profesorima biologije te studentima za savladavanje sadržaja iz zoologije, prvenstveno studentima preddiplomskih i diplomskih studija svih studijskih profila iz biologije i studija znanosti o okolišu, ali i studijskih profila srodnih prirodoslovnih struka i profila na drugim visokoškolskim ustanovama, koji u svojim programima, studijskim preddiplomskim i diplomskim programima po Bologni, imaju sadržaje iz zoologije. Najopširnije djelo iz zoologije beskralježnjaka na Zagrebačkom sveučilištu napisao je prof. dr. Ivo Matoničkin (1915.-2009.), prva dva izdanja samostalno, a treće izdanje sa svojim bliskim suradnicima profesorima Ivanom Habdija i Biserkom Primc Habdija. Uz dužno poštovanje, kao njegovi suradnici nastavili su njegov

kingdom animalia kingdom animalia dunia hewan. klasifikasi hewan invertebrata widya handini s life.

Autor: Ivan Habdija, Biserka Primc Habdija, Ines Radanović, Maria Špoljar, Renata Matoničkin, Snježana Vujčić, Marko Miliša, Ana Ostojić, Mirela Sertić Protozoa itu sendiri terdiri dari kurang lebih 65 ribu jenis yang sudah dikenali oleh para ilmuan. Ciri-Ciri Protozoa.

POVEZANE KNJIGE