Demogeografija

Demogeografija - Nejašmić,Ivo | Bedriftsportalen.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togabedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Nejašmić,Ivo
DIMENZIJA
5,6 MB
NAZIV DATOTEKE
Demogeografija.pdf
ISBN
9140609964283

OPIS

Demografija – stanovništvo u prostornim odnosima i procesima Knjiga obuhvaća svu relevantnu problematiku geografije stanovništva. Težište joj na razumijevanju i objašnjavanju dinamičkih komponenti stanovništva, tj. prirodnog kretanja i prostorne pokretljivosti. Važno mjesto zauzima i prostorno-vremenska međuzavisnost spomenutih komponenti koja, izravno ili neizravno, uzrokuje promjene i razlike u broju, razmještaju i sastavu stanovništva. Obrađeno je 50-ak tematskih cjelina razvrstanih u šest poglavlja: – Uvod u geografsko proučavanje stanovništva – Razmještaj stanovništva na Zemlji – Razvoj svjetskog stanovništva /naseljenosti/ – Kretanje stanovništva – Sastav stanovništva – Stanovništvo, okoliš i razvoj. Knjiga obuhvaća 284 str., sa 117 slika (kartograma i dijagrama), 66 tablica, 305 navoda u popisu literature, abecednim kazalom pojmova i kazalom imena. Autor se koristio opsežnom relevantnom domaćom i inozemnom literaturom iz geografije stanovništva te iz demografije, sociologije i drugih znanstvenih disciplina, kao i najnovijim statističkim podacima. Navedeni su brojni primjeri koji dodatno objašnjavaju osnovni sadržaj. Unutar gotovo svake tematske cjeline izdvojeni su dijelovi u kojima se razmatra odgovarajuća problematika stanovništva Hrvatske. Slike su u funkciji razumijevanja prostornih razlika u demografskom razvoju; posebice valja istaknuti dvadesetak tematskih karata koje predočuju diferencirana demografska obilježja i procese u svijetu. Dio sadržaja dodatno je objašnjen u gotovo tristo bilješki (na dnu stranica). Knjiga je ponajprije namijenjena geografima, a trebala bi biti pri ruci i drugim stručnjacima (sociolozima, ekonomistima, politolozima, planerima i dr.). Djelo potpuno zadovoljava potrebe studija geografije (tj. nastavni program predmeta Demogeografija) te je prihvaćeno kao udžbenik Sveučilišta u Zagrebu (Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis).

nastavni program predmeta Demogeografija) te je prihvaćeno kao udžbenik Sveučilišta u Zagrebu (Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis). Šifra: 030876 : Izdavač ... Geografija (grč.

Razlika između demografije i demogeografije ogleda se u tome što je prva nauka o stanovništvu, a druga je nauka o prostornom razmeštaju stanovništva. Demografija je interdisciplinarna nauka povezana sa matematikom i statistikom, ekonomijom, sociologijom, medicinom i epidemiologijom, psihologijom, antropologijom i biologijom.Ovo nauka ima relativno kratku istoriju, koja intenzivno počinje 1798. godine, kada je izdata knjiga An Essay on the Principle of Population (Esej o principima stanovništva) Tomasa Maltusa. demogeografija (demo- + geografija), znanstvena disciplina nastala na osnovama demografije i geografije, a bavi se proučavanjem stanovništva u svezi s prostornim i kompleksnim geografskim činiteljima; demogeografija označava geografski pristup demografskim sadržajima. Moslavina je povijesno-geografsko područje na SZ Hrvatske, u prostoru savsko-dravskog međurječja, Zaprema prostor Lonjsko-česmanske zavale, odnosno čitavo moslavačko podgorje okruženo rijekom Česmom sa sjevera i zapada, Lonjom i Trebežom s juga te Ilovom s istoka; Obuhvaća površinu od 1850 km², Najveće naselje ovog područja je Kutina, s oko 24 000 stanovnika. Naručite u VBZ online knjižari poznati naslov Demogeografija autora Nejašmić,Ivo.

POVEZANE KNJIGE