Psihologija odrasle dobi i starenja

Psihologija odrasle dobi i starenja - Shaie, K.Warnwr | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Shaie, K.Warnwr
DIMENZIJA
12,73 MB
NAZIV DATOTEKE
Psihologija odrasle dobi i starenja.pdf
ISBN
7167817296329

OPIS

Prijevod američkog sveučilišnog udžbenika Psihologija odrasle dobi i starenja prvo je sveobuhvatno djelo iz područja razvojne psihologije koje konačno i na našem jeziku nudi znanstveno utemeljenu i stručnu razradu psihologije cjelokupnog životnog vijeka čovjeka. Knjiga ima 15 poglavlja, koja na temelju iscrpne obrade rezultata svih relevantnih istraživanja psihologije odrasle dobi i starenja, kao i svih postojećih spoznaja u tom području, sustavno obrađuju sve važne teme pojedinačnih životnih razdoblja. Posebno treba istaknuti zanimljivu organizaciju same knjige, koja kombinira tematski i kronološki pristup, pružajući na taj način čitatelju mogućnost da unutar istog poglavlja nađe sve relevantne podatke koji ga mogu zanimati. Autori su u ovome izdanju uspješno spojili starija i novija znanja vršeći probir novijih sadržaja prema načelu kvalitete istraživačkih rezultata. Oni su se, također, potrudili da ovo izdanje bude manje američko od prethodnih jer su se u većoj mjeri oslanjali na svjetska istraživanja, čiji broj je nakon osamdesetih godina naglo porastao. Prikazane su sadašnje teorije i istraživanja o važnijim psihološkim pitanjima kao podloga za one socijalne i biološke vidove razvoja koji su bitni za razumijevanje bihevioralnih dobnih promjena. Iz sadržaja Razvoj u odrasloj dobi i starenje: uvod; Mlađa odrasla dob: neovisnost naspram prisnosti; Srednje godine: generativnost i odgovornost; Starost: reintegracija ili očaj; Metodologija istraživanja razvoja odraslih i starenja; Obitelji: odnosi međuovisnosti; Muškarci i žene: zajedno i odvojeno; Karijere: zarađivanje za život; Razvoj ličnosti: kontinuitet i promjena; Motivacija: vjerovanja, ciljevi i osjećaji; Učenje i pamćenje: usvajanje i zadržavanje informacija; Intelektualni razvoj: prikaz kompetentnosti; Biološki razvoj: tijelo koje stari; Mentalni poremećaji: nemogućnost suočavanja; Kraj života: smrt i gubitak.

... Knjiga "Psihologija odrasle dobi i starenja" je udžbenik Sveučilišta u Zagrebu i predstavlja dobar uvid u područje psihologije odrasle dobi i starenja. Kao i neka druga izdanja "Naklade Slap" ova knjiga predstavlja prvi sveučilišni udžbenik iz psihologije odrasle dobi i starenja čije objavljivanje je odobrio Senat Sveučilišta u Zagrebu i Splitu. Knjiga Psihologija odrasle dobi i starenja je prijevod američke knjige Adult development and aging, koja je prvi put izdana 1996., a doživjela je svoje 4.

Svrha kolegija Osnovna svrha kolegija je upoznati studente sa spoznajama o ... Psihologija odrasle dobi i starenja obavezni je kolegij na 5. semestru studija psihologije.

POVEZANE KNJIGE