Korporativno upravljanje i revizija info sustava

Korporativno upravljanje i revizija info sustava - Panian,Željko:Spremić,Mario | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Panian,Željko:Spremić,Mario
DIMENZIJA
6,7 MB
NAZIV DATOTEKE
Korporativno upravljanje i revizija info sustava.pdf
ISBN
2722478589475

OPIS

O knjizi: Nakon otprilike pedeset godina postajanja, poslovna informatika danas ulazi u fazu zrelosti i u ovakvim uvjetima ubrzano sazrijeva spoznaja da uspjeh ili neuspjeh informatičkih projekata može imati presudan utjecaj na uspješnost poslovanja, stjecanje konkurentske prednosti ili na osvajanje još povoljnije tržišne pozicije. Korištenje odgovarajućega metodološkog instrumentarija, uspostavljanje kvalitetnog sustava mjerenja, praćenja i vrednovanja efekata primjene informacijske tehnologije u poslovanju postalo je neophodno i knjiga se upravo time bavi. U prvom dijelu autori i njihovi suradnici obrađuju konceptualno-metodološke teme korporativnog upravljanja informatikom i revizije informacijskih sustava, a u drugom dijelu nastoje teoriju iz prvog dijela ilustrirati studijama realnih poslovnih slučajeva iz hrvatske i slovenske informatičke prakse. Prema istraživanjima, samo 48 posto vodećih hrvatskih kompanija ima strateški plan informatike, a samo pet posto njih ulaže više od pet posto ukupnoga godišnjeg prihoda u informatiku, što su značajno niži postoci u odnosu na razvijene zemlje i, želimo li poboljšati poslovanje hrvatskih kompanija i približiti ga poslovanju europskih ili američkih, potrebno je pokrenuti ubrzani rast spomenutih postotaka. Amazon, Ryanair, eBay i mnogi drugi izgradili su poslovna carstva jer su prepoznali važnost ulaganja u kvalitetne informacijske sustave, stvorivši tako značajne konkurentske prednosti.

Članak 2. Pravila korporativnog upravljanja i postupanja prema izdavatelju su definirana na osnovu Odluke o osnivanju Odbora za korporativno upravljanje Društva, javno objavljenog Priručnika o radu za korporativno upravljanje te na osnovu pozitivnih zakonskih propisa i pravilnika koji uređuju Korporativno upravljanje ...

Razvijene zernlje su jos 60-tih i 70-tih godina (kada u njirnaprivatizacija dolazi do izrazaja) pokazale veliki interes za sintetizovanje i resavanje problema korporativnog upravljanja. Budući da je korporativno upravljanje kao disciplina usmjereno na upravljanje i nadzor korporativnih aktivnosti ukupno i prema različitim interesno-utjecajnim skupinama, u tom kontekstu dobra korporativna reputacija može djelovati kao implicitni mehanizam korporativnog upravljanja, odnosno kao integrirani samoregulirajući okvir djelotvorna i učinkovita upravljačkog sustava. efikasno korporativno upravljanje, jer prema Coaseu (1991) bez efikasnog sustava upravljanja stvara se kaos u ljudskim odnosima" (Tipuri ć, 2008:4). U ovom dijelu seminarskog rada za po četak će se definirati sam pojam korporativnog upravljanja te njegove glavne zna čajke. Interna revizija unaprjeđuje korporativno upravljanje kroz revizijske projekte zasnovane na procjeni rizika koji pružaju uvjerenje i uvid u procese i strukture koje vode organizaciju k uspjehu.

POVEZANE KNJIGE