Politika identiteta

Politika identiteta - Paić, Žarko | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Paić, Žarko
DIMENZIJA
6,27 MB
NAZIV DATOTEKE
Politika identiteta.pdf
ISBN
8542073795281

OPIS

Studija “Politika identiteta: kultura kao nova ideologija” nastoji kritički istražiti dosege suvremenih sociologijskih, filozofijskih i antropologijskih teorija globalizacije s obzirom na glavno pitanje našeg “postpovijesnoga” vremena o smislu identiteta. Kako se u globalno doba uopće artikuliraju društveni identiteti pokazuje se ne samo ključnim zadatkom objašnjenja društvenih znanosti, nego je odgovor na to pitanje istodobno ispit vjerodostojnosti političkih projekata s nakanom uspostave liberalno-demokratskih poredaka u svijetu bez monolitnih ideologijskih granica. U središtu razmatranja su pojmovi kulture i ideologije. Metodologijski je riječ o studiji koja analitički i deskriptivno nastoji komparativnim istraživanjem teorijskih pretpostavki postmoderne otvoriti put u razumijevanje novog statusa kulture. Kako i zašto se kultura pojavljuje kao nova ideologija a ne kao autonomno područje iskazivanja samosvrhe ljudskog opstanka u smislu usavršavanja čovječnosti putem umjetnosti, religije, znanosti i igre, predmet je najznačajnijih teorijskih promišljanja fenomena globalizacije, neovisno o epistemologijskim polazištima, znanstvenim paradigmama i svjetonazorskim orijentacijama. Ishodišna je postavka studije da obrat od doba ideologija u doba kulture nipošto ne označava oproštaj s legitimacijskom moći i hegemonijom ideologija. Kultura u doba globalizacije preuzima funkciju ideologijske mobilizacije. Mi ne živimo u postideologijskome/postpolitičkome svijetu, kako su to pokušali teorijski obrazložiti Daniel Bell i Francis Fukuyama s neupitnom vjerom u “prirodnu nužnost” i “vječnost” liberalizma, demokracije i kapitalizma, nego u svijetu globalnoga nereda gdje su svi sukobi, odnosi povjerenja i tolerancije – etnički, regionalni, međunarodni, sukobi između različitih društvenih identiteta – određeni kulturalnim odrednicama. Nadomještanje ideologije kulturom, međutim, ne razrješava problem odnosa postmoderne, globalizacije i identiteta u smislu odsutnosti temeljnih društvenih sukoba na svjetskoj razini. Žarko Paić

Rat i mit - Politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj postavlja pitanja o vladajućem - od dizajnera identiteta stvorenom, a od države permanentno nametanom ... Dejan Jović u svojoj novoj knjizi 'Rat i mit - Politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj' nastoji slobodno, bez tabua i bez suvišnih zanosa, preispituje dominantni narativ o hrvatskoj državnoj samostalnosti i Domovinskom ratu, rastvara mitove koje smatra opasnim za slobodu, demokraciju i suverenitet, te ističe da je politika identiteta u Hrvatskoj danas jedan od glavnih razloga njene ... „Politika zajednice" koju, tvrdi Jones, eksploatira BNP (British National Party), i od koje ljevica može ponešto i naučiti, oblikuje se politikama identiteta i vrednovanjem „lokalnog". Prema tome, iako ovaj generalni stil argumentacije uvodi podjelu ljevice na one koji su okrenuti prema kulturi i one koji su okrenuti prema klasi, te ... identiteta te je imala „značajnu ulogu u kovanju hrvatskog jedinstva, međunarodnom priznanju Hrvatske i stvaranju homogenizirajućeg nacionalnog ponosa" (Bellamy, 2003:113).

Politika postaje vještina (virtus) vladanja s pomoću države, a za nju je potrebno empirijsko znanje o stvarima, a ne bilo kakva vrlina. R. Raunić, "Politika identiteta i demokratska pravednost", Filozofska istraživanja, vol.31, br.

POVEZANE KNJIGE