Kompetencije školskih pedagoga

Kompetencije školskih pedagoga - Ledić, Jasminka | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Ledić, Jasminka
DIMENZIJA
8,35 MB
NAZIV DATOTEKE
Kompetencije školskih pedagoga.pdf
ISBN
1057305779373

OPIS

Profesija školskog pedagoga u nacionalnim okvirima godinama nije bila u centru znanstveno-istraživačkog interesa, kao što se nije ni snažnije isticala važnost niti stavljao naglasak na sustavno stjecanje i usavršavanje kompetencija pedagoga. Dinamika promjena koje se događaju u sustavu europskih i hrvatskih obrazovnih politika, zahtijeva nova znanja i kompetencije svih dionika odgojno-obrazovnog procesa, od kojih su školski pedagozi zasigurno jedni od najznačajnijih. Tekst monografije podijeljen je u dva dijela. U prvom se dijelu tema teorijski pozicionira, dok se u drugom dijelu prikazuju rezultati empirijskog istraživanja provedenoga na uzorku od 508 školskih pedagoga zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. U fokusu istraživanja bila su tri temeljna istraživačka pitanja: kako školski pedagozi procjenjuju važnost kompetencija potrebnih za njihov rad, kako procjenjuju doprinos visokoškolskog obrazovanja stjecanju pojedinih kompetencija, te kako procjenjuju doprinos programa stručnog usavršavanja stjecanju pojedinih kompetencija. Svrha je istraživanja svojevrsna posredna „inventarizacija“ svakodnevnih poslova pedagoga te uvid u doprinos inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja stjecanju kompetencija za njihovo obavljanje, što bi trebalo poslužiti za razvoj preporuka za usavršavanje i (re)pozicioniranje uloge pedagoga u školama te doprinos jasnom definiranju kompetencijskog profila školskih pedagoga.

Such tendencies were at the roots of the integration process development, and the later inclusion of children with developmental disabilities in regular schools. kompetencije školskih pedagoga" pojašnjava kako se posao školskog pedagoga razvijao te koje kompetencije školski pedagog mora imati za svoju suvremenu ulogu (usp. Staničić 2005).

Vaši osobni podatci bit će korišteni radi unaprjeđenja usluge webshopa, kontroliranja pristupa Vašem računu i u ostale svrhe opisane u pravilima privatnosti. Sredinom 20. stoljeća započelo je iskazivanje nezadovoljstva spram postojanja izdvojenog odgojno-obrazovnog sustava, odnosno težilo se ukidanju dualizma u vidu redovitih i specijalnih škola.

POVEZANE KNJIGE