Kognitivni pristup donošenja poslovnih odluka

Kognitivni pristup donošenja poslovnih odluka - Hruška, Domagoj | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Hruška, Domagoj
DIMENZIJA
8,87 MB
NAZIV DATOTEKE
Kognitivni pristup donošenja poslovnih odluka.pdf
ISBN
7549661695405

OPIS

Donošenje je složen proces i odluke pojedinca nisu isključivo rezultat osobnih mentalnih procesa nego su pod utjecajem organizacijske dinamike. Međuovisnost donošenja odluke i društvene interakcije pri formiranju obrazaca promjena u organizacijama tema je ove studije koja može koristiti budućim istraživačima strateškog poslovnog odlučivanja!

MARC zapis - ID: 16193 ... 005.53:159.947.2(075.8) DONOŠENJE ODLUKA, ODLUČIVANJE.

Odlučivanje je jedna od glavnih ljudskih aktivnosti i jedan od svakodnevnih zadataka menadžera. Svrha ovog rada jest podrobnije opisati teorijske postavke o odlučivanju kao procesu donošenja odluka, te razmotriti ulogu novih tehnologija u ... U ovom diplomskom radu opisan je jedan od temeljnih financijskih izvještaja, izvještaj o novčanom toku i njegov značaj za donošenje poslovnih odluka.

POVEZANE KNJIGE