Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji

Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji - Bienenfeld, J. | Bedriftsportalen.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togabedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Bienenfeld, J.
DIMENZIJA
5,18 MB
NAZIV DATOTEKE
Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji.pdf
ISBN
4951491069051

OPIS

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07), koji je stupio na snagu 1. listopada 2007., uvodi novi pristup i nove odrednice u povezivanju prostornog uređenja i gradnje. Stoga su i svi radovi u ovoj knjizi temeljeni na novom pravnom režimu kojeg obilježava pojednostavnjenje postupaka izdavanja akata, odnosno smanjenje broja dozvola za građenje i uporabu građevina te uvođenje novog akta na temelju kojeg se može graditi – rješenja o uvjetima građenja. Novi sustav prostornog uređenja odnosi se na izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja kao i na samo njihovo provođenje. Također, novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji u hrvatski se pravni sustav uvodi instrument urbane komasacije i drugi instrumenti uređenja građevinskog zemljišta, nužnih za provođenje urbanističkih planova. Bitna novina tog Zakona odnosi se na prijenos nadležnosti na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – velike gradove, gradove sjedišta županija i županije – u vezi s izdavanjem akata provođenja prostornih planova i akata na temelju kojih se može graditi. Uz tekst Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07) nalazi se pojmovno kazalo za lakše služenje Zakonom, kao i tekst odredaba Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), ostavljenih na snazi do stupanja na snagu posebnog zakona kojim se uređuju pitanja obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja od strane ovlaštenih arhitekata, koji stručne poslove prostornog uređenja obavljaju u vlastitom uredu, te tekst odredaba Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 175/03 i 100/04), ostavljenih na snazi do stupanja na snagu posebnog zakona kojim se uređuju pitanja građevnih proizvoda, obavljanja poslova projektiranja, stručnog nadzora građenja i djelatnosti građenja.

listopada 2007. Upravo se navršila godina dana od početka njegove primjene.

iur.1 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja IZMJENE ZAKONA O GRADNJI I ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU S a d r ž a j 1. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI 1.1.

POVEZANE KNJIGE