Menadžment logističkih sustava

Menadžment logističkih sustava - Pupavac, Drago | Bedriftsportalen.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togabedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Pupavac, Drago
DIMENZIJA
10,93 MB
NAZIV DATOTEKE
Menadžment logističkih sustava.pdf
ISBN
4145968254664

OPIS

Rezultati istraživanja u ovoj znanstvenoj knjizi i sveučilišnome udžbeniku predočeni su u osam međusobno povezana dijela. U prvom dijelu, Uvodu, formuliran je znanstveni problem istraživanja, predmet i objekt istraživanja, postavljena je temeljna znanstvena hipoteza s pomoćnim hipotezama, navedeni su svrha i ciljevi istraživanja, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene su znanstvene metode te je obrazložena struktura ove edicije. U drugom dijelu s naslovom Teorijske značajke logistike i logističkih sustava obrađeno je pet tematskih jedinica: etimologija izraza logistike, logistika u fokusu znanosti i gospodarstva, međuodnos logistike i distribucije, te pojam i struktura logističkih sustava, pojam i struktura gospodarsko-sektorskoga logističkoga sustava. Menadžment u fokusu logističkih sustava je naslov trećega dijela. U tome su dijelu rezultati istraživanja predočeni u sedam tematskih jedinica: pojam i važnije značajke menadžmenta, temeljne funkcije menadžmenta, pojam menadžmentske logistike i menadžmentskologističkoga sustava, stohastički model logističkog menadžmenta, funkcionalne, institucionalne i instrumentalne dimenzije logističkoga menadžmenta, modaliteti upravljanja robnim tokovima u logističkim sustavima, menadžment u središtu logističke industrije. Četvrti dio ima naslov Menadžment transportnih lanaca, transportnih mreža, logističkih lanaca i logističkih mreža. Rezultati su istraživanja u ovome dijelu predstavljeni u četiri tematske jedinice: menadžment transportnih lanaca u logističkim sustavima, menadžment transportnih mreža u logističkim sustavima, menadžment logističkih lanaca u logističkim sustavima i menadžment logističkih mreža u logističkim sustavima. Iznimna je pozornost posvećena petome dijelu koji ima naslov Menadžment tercijarnih logistika. U tome je dijelu elaborirano osam tematskih jedinica: menadžment trgovinske logistike, menadžment manipulacijske logistike, menadžment transportne i prometne logistike, menadžment skladišne logistike, menadžment zaliha materijalnih dobara u logističkoj industriji, menadžment servisne logistike, menadžment špediterske logistike i menadžment agencijske logistike. U šestome dijelu s naslovom Logistički operatori u fokusu menadžmenta logističkih sustava obrazloženo je pet tematskih jedinica: prijevoznici u funkciji operatora logističkih pothvata, špediteri u funkciji operatora logističkih pothvata, logistički operatori u funkciji kreiranja i operacionaliziranja logističkih pothvata, logistički operatori u vrtlogu globalizacije i logistički operator – čimbenik ekologizacije globalnih logističkih sustava. Intelektualni kapital i informacijski sustavi u funkciji menadžmenta logističkih sustava je naslov sedmoga dijela. Rezultati su istraživanja u ovom dijelu predstavljeni u dvije tematske jedinice: intelektualni kapital u funkciji menadžmenta logističkih sustava i informacijski sustav u funkciji menadžmenta logističkih sustava. U posljednjem, osmom dijelu, koji ima naslov Promišljanje logističkog modela optimalizacije globalnih logističkih sustava, elaborirano je šest tematskih jedinica: determiniranje paradigme logističkih modela, struktura modela logističkih lanaca kao poveznica logističkih sustava, modeli matematičkog programiranja za globalne logističke sustave, izračunavanje optimalnih rješenja u globalnim logističkim sustavima, razvojni potencijali logističkih operatora u funkciji optimalizacije logističkih sustava i testiranje modela optimalizacije globalnih logističkih sustava.

Institucijski aspekti logističkih sustava. Organizacijski oblici logističkog sustava u poduzeću.

... čini skup integriranih i kontroliranih logističkih aktivnosti koje osiguravaju sve preduvjete za razvoj efikasnog sustava menadžmenta logističkih poduzeća, povećavajući efikasnost odluka menadžmenta na svim razinama odlučivanja uz istodobnu ... MENADŽMENT LOGISTIČKIH SUSTAVA.

POVEZANE KNJIGE