Komentar prekršajnog zakona

Komentar prekršajnog zakona - Josipović, I. | Bedriftsportalen.org Zadovoljstvo nam je predstaviti knjigu , koju je napisao . Preuzmite knjigu . u PDF, TXT, FB2 ili bilo kojem drugom mogućem formatu na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Josipović, I.
DIMENZIJA
9,30 MB
NAZIV DATOTEKE
Komentar prekršajnog zakona.pdf
ISBN
9256962481437

OPIS

Iako je Prekršajni zakon (NN 107/07) stupio na snagu 1. siječnja 2008., dakle, u primjeni je šest godina, prema našem saznanju do sada nije publiciran njegov ozbiljan i sveobuhvatan komentar. Vrijeme proteklo od njegova stupanja na snagu, međutim, dovoljno je dugo razdoblje za praćenje primjene toga Zakona u praksi i uočavanje mogućih nedoumica kao i za prikupljanje relevantne sudske prakse. U međuvremenu su doneseni i Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN 39/13) koji je na snazi od 1. lipnja 2013. i Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN 157/13) koji je na snazi od 1. siječnja 2014. Radi se o bitnim novelama Zakona. Određeni se pravni instituti po prvi put uvode u prekršajnopravni sustav: beznačajni prekršaj, načelo oportuniteta progona, sporazumijevanje tužitelja i počinitelja prekršaja, Registar neplaćenih kazni. Sve to, ali i već dulje vrijeme neposredno iskazani zahtjevi stručne prekršajne javnosti, upućivalo je na potrebu produbljenije obrade materije putem izrade jednog cjelovitog komentara zakonskog teksta, sada zajedno s navedenim izmjenama i dopunama, kao i na potrebu izrade najosnovnijih obrazaca kao upute za primjenu Zakona, sve radi daljnjeg pravilnog usmjeravanja praktičara u primjeni Zakona u svakodnevnom radu. Smatramo da je potreba za ovakvim komentarom tim veća ako se ima na umu da, osim sudova, u značajnoj mjeri Prekršajni zakon primjenjuju i brojna tijela državne uprave, kako ona koja vode prvostupanjski prekršajni postupak (porezna uprava, carinska uprava, Financijski inspektorat RH, lučke kapetanije i voditelj prekršajnog postupka za prekršaje u području civilnog zrakoplovstva), tako i tijela državne uprave kao ovlašteni tužitelji u prekršajnom postupku i kao izdavatelji prekršajnog, odnosno obaveznog prekršajnog naloga. Komentar sadrži uvodnu studiju koju je napisao prof. dr. sc. Ivo Josipović, i koja se bavi strateškim dosezima najnovijih izmjena i dopuna Zakona. Zatim se prateći strukturu Zakona (redakcijski pročišćeni tekst uz navođenje izmijenjenih odredbi osnovnog teksta Zakona) komentira gotovo svaku pojedinu odredbu, a koautori su: D. Tripalo, G. Korotaj, G. Klarić i M. Rašo. Uz neke odredbe prikazuje se i do sada prikupljena praksa Visokog prekršajnog suda RH, kaznena sudska praksa primjerena pojedinačnim prekršajnopravnim odredbama koja se koristi u prekršajnoj sudskoj praksi kod primjene Prekršajnog zakona te u istom smislu i ustavnosudska praksa. Prilog komentaru su obrasci za praktičnu primjenu Zakona. Također je izrađeno stvarno kazalo kao pomoć pri korištenju ovog Komentara. Zahvaljujemo nakladniku, Narodnim novinama, i drugima koji su pomogli u pripremanju ove knjige. U Zagrebu, siječanj 2014. Autori

5. Moja košarica. Prijavite se Napravite račun.

godine. U Zakonu su najzna čaj-nije sljedeće izmjene i dopune: Članak 1.

POVEZANE KNJIGE