Građansko parnično pravo: sudske odluke i sudska nagodba (knjiga IX)

Građansko parnično pravo: sudske odluke i sudska nagodba (knjiga IX) - Dika, Mihajlo | Bedriftsportalen.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togabedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Dika, Mihajlo
DIMENZIJA
5,59 MB
NAZIV DATOTEKE
Građansko parnično pravo: sudske odluke i sudska nagodba (knjiga IX).pdf
ISBN
2670795142493

OPIS

Ova knjiga, koja obrađuje sudske odluke i sudsku nagodbu u parničnom postupku, peta je koja izlazi iz tiska, iako je deveta po predviđenom redoslijedu u nizu knjiga kojima bi se u sukcesiji trebalo sustavno segmentarno izložiti materiju građanskog parničnog prava. Prva bi knjiga u tom nizu, kako je planirano, bila posvećena općim pitanjima teorije parničnog prava, druga temeljnim načelima toga prava, treća tijelima parničnog postupka, četvrta, koja je već objavljena, strankama i njihovim zastupnicima te trećima u parničnom postupku, peta, već objavljena, učenju o parničnim radnjama, šesta, također već objavljena, tužbi, sedma utvrđivanju činjenica i dokazivanju, osma prvostupanjskom postupku, deseta, već objavljena, pravnim lijekovima, jedanaesta posebnim parničnim procedurama, a dvanaesta troškovima postupka. Okolnost da se kao peta u nizu knjiga u naznačenom nizu objavljuje knjiga koja bi trebala biti devetom, može se objasniti redoslijedom njihova sazrijevanja za objavljivanje, koji je u izvjesnoj mjeri uvjetovan i logikom stvari (uvodna i opća pitanja neke grane prava i njezina načela trebalo bi obraditi tek pošto se istraže i obrade materije s obzirom na koje se odgovarajuće apstrakcije i uopćavanja trebaju obaviti), ali i izmjenama u zakonodavstvu – neki su, naime, od segmenata uređenja parničnog postupka bili predmetom značajnije zakonodavne intervencije od drugih, odnosno neki su trebali biti odnosno trebaju biti zahvaćeni nekim od nagoviještenih novela toga uređenja. U pripremi ove knjige vodilo se računa o domaćoj (bivšoj jugoslavenskoj i novoj hrvatskoj) doktrini, a donekle i o (reprezentativnijoj) austrijskoj, njemačkoj i slovenskoj teoriji koje se u značajnoj mjeri temelje na sličnom postupovnopravnom uređenju. U obradi pojedinih instituta posebna je pozornost poklonjena i domaćoj relevantnoj judikaturi, kako onoj formiranoj za vrijeme prijašnje države, tako i onoj poslije osamostaljenja Republike Hrvatske. Treba se nadati da će ova knjiga, kojom je – u usporedbi s drugim njoj prethodećim domaćim djelima – sustavno, bitno produbljenije i opsežnije istražena i obrađena dionica parničnog prava o sudskim odlukama i sudskoj nagodbi, pobuditi interes ne samo onih koji se znanstveno i u nastavne svrhe bave tim pravom, već i onih koji ga izravno primjenjuju u praksi. Mihajlo Dika

izabran za docenta, 1988. za vanrednog profesora, a 1991.

... Građansko parnično pravo, IV, Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku.

POVEZANE KNJIGE