Povijest umjetnosti u Hrvatskoj

Povijest umjetnosti u Hrvatskoj - Pelc, Milan | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Pelc, Milan
DIMENZIJA
9,8 MB
NAZIV DATOTEKE
Povijest umjetnosti u Hrvatskoj.pdf
ISBN
6551689574858

OPIS

1. Prvi put nakon knjige Umjetničko blago Hrvatske prof. Radovana Ivančevića objavljene 1983. izlazi knjiga iz pera jednog autora, koja na ujednačenoj izričajnoj i konceptualnoj razini predstavlja kompletnuumjetničku baštinu Hrvatske, uključujući iumjetnost 20. st. 2. Autor je na sažet, pregledan i razumljiv način u jednom svesku opsega520 stranicas preko 700 ilustracija prikazao umjetničku baštinu Hrvatske od prapovijesnog Vučedola do početka osamdesetih godina 20. st. 3. U svom pregledu autor je nastojao izbjeći stilsku pristranost i prikazivanje povijesti umjetničkog stvaralaštva u duhu uzlaznog razvoja, odnosno u duhu ekskluzivne stilske determinacije. Pritom je nastojao postići uravnoteženost u izboru povijesne građe uz istodobno izbjegavanje shematskog nizanja podataka. 4. Dok je Ivančevićeva knjiga sintezni interpretacijski osvrt na važne momente u povijesti hrvatske kulture, ova knjiga donosi sustavan analitički prikaz umjetničke građe prema razdobljima i vrstama,temeljen na suvremenoj metodologiji kulturne analize. 5. Analitički raster knjige popunjen je sinteznim sažetcima umjetničkog stvaralaštvana tlu Hrvatske tijekom stilskih razdoblja europske povijesti umjetnosti. 6. Ovom knjigom nisu obuhvaćena samo poznata i vrhunska elitna djela umjetničkog stvaralaštva, već i djela proizišla iz hrvatske kulturne svakodnevnice, nastala kao rezultat specifičnih političkih, gospodarskih, vjerskihi životnih prilika na tlu Hrvatske tijekom mnogih stoljeća. 7. U pregled su osim ostvarenja arhitekture, kiparstva i slikarstva na sažet način uključena ostvarenja zlatarstva, sitnoslikarstva, umjetničkog obrta, islamskog kulturnog sloja, stećci, sinagoge, djela srpske pravoslavne baštine, djela rustičnog ili pučkog karaktera, poput raspela i drvenih crkava, a uključena su i ostvarenjasuvremenijih umjetničkih medija poput grafike i fotografije, odnosno modernog dizajna. 8. Knjiga je zamišljena kao mozaik sastavljen od kamenčića koji imaju zaseban karakter, ali su istodobno povezani u slikukulturne baštineu povijesnom slijedu u kojem se razabiru duge niti umjetničkih kontinuiteta, ali i promjene koje odražavajupomake u kulturnomsenzibilitetu,povezane sa životnom zbiljom i kulturnim okruženjem Hrvatske u pojedinim povijesnim razdobljima. 9. Knjiga u svojoj temeljnoj koncepciji počiva na pozitivističkoj analizi kulturne građe u stilskim odječcima koji pripadaju tradicionalnoj povijesti umjetnosti i koji su još uvijek najprikladnije pomagalo za praćenje povijesnih situacija i razdoblja. 10. Knjigaizborom građe i načinom njezine prezentacije osvjetljava identitetske potencijale umjetničke baštine na kulturnom prostoru Hrvatske.

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje . Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni ... POVIJEST UMJETNOSTI U HRVATSKOJ - PRAPOVIJEST - 1998.

Institut za povijest umjetnosti Ulica grada Vukovara 68 HR-10000 Zagreb. T.

POVEZANE KNJIGE