Antička i novovjekovna epistemologija

Antička i novovjekovna epistemologija - Gavran Miloš, Ana | Bedriftsportalen.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togabedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Gavran Miloš, Ana
DIMENZIJA
11,65 MB
NAZIV DATOTEKE
Antička i novovjekovna epistemologija.pdf
ISBN
8801466248952

OPIS

Epistemologija je područje filozofije koje se bavi problemima znanja. U knjizi je epistemologija, međutim, shvaćena u širem smislu od onog u kojem se epistemologija razumijeva kao puka teorija znanja. Takva epistemologija u užem smislu bavi se ‘velikim’ epistemološkim pitanjima o tome što je znanje i koji su uvjeti znanja, opravdanja i istine. Međutim, u širem smislu epistemologija obuhvaća i pitanja izvora spoznaje, mehanizama stjecanja znanja i sva ostala pitanja koja se tiču fenomena spoznavanja i posjedovanja znanja. U nastojanju da pokažemo kako su se epistemološki problemi artikulirali i kako su se razvijale najznačajnije teorije u odgovarajućim intelektualnim kontekstima, usredotočile smo se na antičku i novovjekovnu filozofiju koje zasigurno predstavljaju samu srž filozofske klasike. U antologiji su obuhvaćena ključna stajališta najistaknutijih predstavnika antičke i novovjekovne misli o problemima spoznavanja i znanja među kojima su Platon, Aristotel, stoici, epikurovci, skeptici, René Descartes, John Locke, G. W. Leibniz, George Berkeley, David Hume, Thomas Hobbes, Immanuel Kant i G. W. F. Hegel. Ova antologija ima cilj popuniti veliku prazninu u studiju filozofije koja je posljedica svojevrsne predrasude da je epistemologija ponajprije tema suvremene filozofije. Zbog toga su izgubljeni iz vida veliki epistemološki problemi koje su postavili klasični filozofi, a koji su suvremene filozofe motivirali na istraživanja. To su pitanja poput, primjerice, ovih: Mogu li dokazati da vanjski svijet postoji? Kako znam da su predmeti koje vidimo upravo takvi kakve vidimo? Je li moguće razlikovati slučaj ispravnog opažanja od iluzije, halucinacije ili sna? Rađamo li se s nekim urođenim znanjem? Smijemo li se osloniti na druge ljude i povjerovati onome što nam govore? Moramo li znati (logička) pravila prema kojima zaključujemo da bismo mogli reći da znamo ono što smo zaključili? Ometaju li emocije formiranje ispravnih vjerovanja o svijetu i drugima? I mnoga druga. Ovu smo antologiju sastavile tako da kombinira s jedne strane problemski i povijesni pristup, a s druge suvremeni i klasični pristup. Naime, problemi su koncipirani na način na koji se razmatraju epistemološki problemi u suvremenim raspravama, ali su stajališta izložena kronološkim redom na način da se može razumjeti kako su pitanja postavljana i kako su se rasprave razvijale kroz antičku i novovjekovnu filozofiju. Cilj nam je bio, između ostaloga, učiniti klasične filozofe i njihove misli o spoznaji i znanju bližim studentima i onima koji ulaze u avanturu filozofskog razmišljanja o ovim temama, s nadom da će u njima naći mnogo zanimljivih ideja koje smo mi našle. “U Hrvatskoj, a prema mojim spoznajama ni u regiji, ne postoji drugo djelo slična sadržaja i kakvoće.” -Elvio Baccarini “…[n]ajbolji oblik historijskog pristupa epistemološkim problemima.” -Filip Grgić

Iako pokušaji razvoja odgovarajuće teorije saznanja potiču još iz Antike i Platonove filozofije, epistemologija je zvanično počela da dominira Zapadnom filozofskom mišlju tek od Dekarta i Loka, kao posledica rasprava između ... Antička i novovjekovna epistemologija / Snježana Prijić-Samaržija i Ana Gavran Miloš Prijić, Snježana Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2011 . knjiga.

2014. - Predstavljanje knjige 'Antička i novovjekovna epistemologija' autorica Snježane Prijić-Samaržije i Ane Gavran Miloš, u izdanju Naklade Jesenski i Turk, održat će se u četvrtak 24.

POVEZANE KNJIGE