Jačanje zdravstvenog sustava u Hrvatskoj

Jačanje zdravstvenog sustava u Hrvatskoj - Skupina Autora | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Skupina Autora
DIMENZIJA
11,16 MB
NAZIV DATOTEKE
Jačanje zdravstvenog sustava u Hrvatskoj.pdf
ISBN
4373735742061

OPIS

Autori: Tihomir Strizrep, Renato Mittermayer, Veronika Laušin, Saša Nikšić, Mario Bagat, Marija Hrastinski, Ljubica Đukanović Sadržaj Tihomir Strizrep, dr. med. spec. – Pravo na zdravstvenu zaštitu i proračunske mogućnosti u 2011. 1. Uvjeti i način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu 2. Standardi i normativi prava na zdravstvenu zaštitu 3. Usklađivanje troškova zdravstvene zaštite s osiguranim sredstvima 4. Specifična zdravstvena zaštita u novim okolnostima Renato Mittermayer, dr. med. spec. – Kvaliteta i akreditacija u zdravstvu 1. Ustanova za kvalitetu i akreditaciju 2. Kvaliteta zdravstvene zaštite 3. Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove 4. EU i zdravstvena politika 5. Posebna pravila o odgovornosti za štetu mr. Mario Bagat, dr. med. – Ugovaranje zdravstvene zaštite 1. Primarna razina zdravstvene djelatnosti 2. Dom zdravlja Veronika Laušin, dr. med. spec. – Dopunski rad zdravstvenih radnika Doc. dr. sc. Saša Nikšić – Odgovornost i popravljanje štete u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja 1. Pretpostavke odgovornosti za štetu 3. Sekundarna razina zdravstvene djelatnosti 4. Tercijarna razina zdravstvene djelatnosti 5. Zdravstvena zaštita na razini zdravstvenih zavoda 6. Ugovaranje isporuke ortopedskih i drugih pomagala Marija Hrastinski, dr. med. spec. – Nadzor u izvršavanju ugovornih obveza 1. Zakonski okvir provođenja nadzora 2. Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora HZZO-a 3. Način obavljanja nadzornih poslova 4. Nadzorni poslovi provedeni na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti 5. Nadzorni poslovi provedeni na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite i razina zdravstvenih zavoda 6. Nadzori provedeni u bolničkim zdravstvenim ustanovama 7. Nadzori provedeni u Zavodima za javno zdravstvo vezano za djelatnost mikrobiologije s parazitologijom 8. Nadzori provedeni pri ugovornim isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala 9. Nadzori provedeni u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama HZZO-a Ljubica Đukanović, mag. iur. – Primjena Zakona o radu i evidencije radnog vremena u zdravstvenim ustanovama 1. Primjena Zakona o radu 2. Radno vrijeme i evidencije radnog vremena u zdravstvenim ustanovama 3. Evidencija radnog vremena u zdravstvenim ustanovama 4. Način evidentiranja podataka o radnom vremenu Prilozi: ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠITI (Uredniči pročšćni tekst, Nar. nov., br. broj 150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) ZDRAVSTVENOM RADNIKU ZA SKLAPANJE POSLOVA IZ DJELATNOSTI POSLODAVCA PRAVILNIK O MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA (Nar. nov., br. 144/10) EVIDENCIJE O RADNICIMA PRAVILNIK O SADRŽJU I NAČNU VOĐNJA (Nar. nov., br. 37/11)

Svi važniji problemi u svakom sustavu, pa tako i u sustavu zdravstva, počinju od problema financiranja. Problem financijske održivosti hrvatskog sustava zdravstva je očigledan.

Vrlo brzo To uključuje upravljanje zakonodavstvom iz područja zdravstvene zaštite, izradu proračuna, nadziranje zdravstvenog statusa i zdravstvenih potreba, edukaciju zdravstvenih djelatnika i nadgledanje procesa reforme zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. U rujnu 2012.

POVEZANE KNJIGE