Prekršajno pravo

Prekršajno pravo - Gluščić, Stjepan | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Gluščić, Stjepan
DIMENZIJA
11,84 MB
NAZIV DATOTEKE
Prekršajno pravo.pdf
ISBN
7394824753905

OPIS

Prekršajno pravo, Opći dio U knjizi se sustavno i pregledno izlaže materija općeg prekršajnog prava impostiranog novim Prekršajnim zakonom. Time su autori obogatili nedostatnu udžbeničku literaturu u području prekršajnog prava za studente ponajprije pravnih, upravnih i policijskih stručnih i sveučilišnih studija. Knjiga jenamijenjena i onimakoji se iz stručnih ili znanstvenih razloga bave materijom prekršajnog prava. Ovim izdanjem autori su ponudili i koristan priručnik svima koji se u neposrednoj praksi bave primjenom prekršajnog prava u koji su od početka 2008. godine uvedene sadržajno značajne novosti usmjerene prije svega na efikasnost prekršajnog postupka. Kratki sadržaj A. MATERIJALNO PREKRŠAJNO PRAVO (autor: prof.dr.sc. Petar Veić) B. POSTUPOVNO PREKRŠAJNO PRAVO (autor: mr.sc. Stjepan Gluščić, osim dijela glave XX., 2.3. i glave XXI. kojih je autor prof.dr.sc. Petar Veić) Popis literature (priredila mr.sc. Lana Milivojević) Pregled citiranih propisa i kratica (priredila mr.sc Lana Milivojević) Stvarno kazalo (izradila mr.sc Lana Milivojević) SADRŽAJ Predgovor A. MATERIJALNO PREKRŠAJNO PRAVO I. Pojam prekršajnog prava i njegov povijesni razvoj II. Odnos prekršajnog prava prema drugim granama prava III. Kažnjive radnje u pravnom sustavu Republike Hrvatske IV. Prekršajni zakon V. Primjena hrvatskog prekršajnog zakonodavstva u prostoru VI. Isključenje i nemogućnost primjene hrvatskog prekršajnog zakonodavstva VII. Način, vrijeme i mjesto počinjenja prekršaja VIII. Razlozi isključenja protupravnosti IX. Stadiji počinjenja prekršaja X. Sudioništvo XI. Krivnja i oblici krivnje XII. Sankcije – sustav sankcija u prekršajnom zakonodavstvu Republike Hrvatske XIII. Prekršajna odgovornost pravnih osoba i s njima izjednačenih subjekata XIV. Primjena prekršajnog materijalnog zakonodavstva prema maloljetnicima XV. Oduzimanje imovinske koristi, B. POSTUPOVNO PREKRŠAJNO PRAVO XVI. Pojam i izvori prekršajnog postupka XVII. Načela prekršajnog postupka XVIII. Procesni subjekti i pojam stranke XIX. Rokovi, podnesci i zapisnici, dostava XX. Mjere za osiguranje provedbe postupka XXI. Izvidi i hitno izvođenje dokaza XXII. Radnje u prekršajnom postupku XXIII. Glavna rasprava i presuda XXIV. Pravni lijekovi u prekršajnom postupku XXV. Izvanredni pravni lijekovi XXVI. Izvršavanje odluka donesenih u prekršajnom postupku XXVII. Ustanove za skraćeno utvrđivanje prekršajne odgovornosti Popis literature Pregled citiranih propisa i kratica Stvarno kazalo

prema pravilima Wikipedije Ova stranica posljednji je put uređivana 13. veljače 2008.

U potonjem kontekstu, jedan od najsnažnijih argumenata pozitivne regulacije bilo je Prekršajno pravo 1. Prof.

POVEZANE KNJIGE