Jezik medija

Jezik medija - Hudeček, Lana | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Hudeček, Lana
DIMENZIJA
9,60 MB
NAZIV DATOTEKE
Jezik medija.pdf
ISBN
2715127139671

OPIS

Ova je knjiga nastala na temelju priprema za izborne kolegije Publicistički funkcionalni stil i Jezik medija za studente komunikologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Namijenjena je i studentima druge i treće godine Visoke novinarske škole u Zagrebu koji slušaju kolegije Osnove publicističkog stila i Jezik medija. U okviru tih kolegija studentima se nude specifični sadržaji potrebni budućim novinarima – komunikolozima. Svatko tko dobro poznaje hrvatski jezik često uočava brojne pogrješke u novinama, na radiju i na televiziji. Stoga je najvažniji cilj tih kolegija upoznati studente sa specifičnostima pojedinih medija, na praktičnim primjerima pokazati dobru i lošu uporabu jezika u pojedinome mediju, razlučiti poželjne od nepoželjnih značajka publicističkoga funkcionalnog stila, dati pregled najčešćih pogrješaka u jeziku pojedinog medija te tako studente osposobiti za pravilno služenje jezikom s obzirom na zadani medij. U sklopu tih kolegija obrađuju se i druge teme: funkcionalnostilsko raslojavanje unutar jezika medija, status stilskih sredstava u publidstičkome funkcionalnom stilu, terminološki problemi u jeziku medija, jezične značajke novinskih naslova, posuđenice (anglizmi) i strane riječi u medijima, problemi povezani s prevođenjem u publicističkome funkcionalnom stilu itd. Pokazuje se kako medij na svim jezičnim razinama diktira stil kojim se taj medij u svojoj žanrovskoj raznolikosti služi. Stoga je prvi cilj koji smo željele postići ovom knjigom prenošenje znanja koje se može praktično primijeniti u oblikovanju tekstova različitih žanrova i namijenjenih različitim medijima. Cilj je i osvješćivanje razlika među publicističkim žanrovima i pojedinim medijima u kojima se oni ostvaruju.

ULOGA RJEČNIKA U JEZIKU MEDIJA. IZBOR RIJEČI I OBRTA Upotreba priloga i priloških odredaba Prilozi za mjesto ovdje, tu, ondje označavaju mirovanje, a prilozi ovamo, onamo U zborniku 'Jezik medija nekada i sada' opisuju se obilježja jezika suvremenih medija, kao i onih s kraja 19.

JEZIK MEDIJA - DOSEZI, IZAZOVI I PERSPEKTIVE. FLUMINENSIA : časopis za filološka istraživanja, 28.(1), 250-253. Jezik medija nekada i sada (urednica Vlasta Rišner) Zbornik Jezik medija nekada i sada urednice Vlaste Rišner opsega 368 stranica bavi se medijskim jezikom koji je posljednjih godina vrlo aktualna tema kojom se bave mnogi jezikoslovci i stilističari i to s različitih gledišta - jezičnoga, stilskoga, sociolingvističkoga i pragmatičnoga ... Jezik književnosti, posebno lijepe književnosti (u sličnu značenju izraz pjesnički jezik).

POVEZANE KNJIGE