Linearna algebra

Linearna algebra - Bakić, Damir | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Bakić, Damir
DIMENZIJA
5,50 MB
NAZIV DATOTEKE
Linearna algebra.pdf
ISBN
6871770914694

OPIS

Namjera mi je bila napisati praktičan udžbenik linearne algebre; sadržajno zaokružen, ali ne predug; rigorozan. ali ne prestrog. Namijenjen je studentima i nastavnicima kao udžbenik za standardni jednogodišnji kurs linearne algebre uobičajen na studiju matematike i fizike na preddiplomskoj razini.Linearna algebra je grana matematike koja proučava vektorske prostore, linearne operatore i sustave linearnih jednadžbi. Konkretnu realizaciju linearne algebre nalazimo u analitičkoj geometriji, odnosno u prostorima klasa orijentiranih dužina u dvije i tri dimenzije. Ti prostori predstavljaju ishodišnu točku u izgradnji opće teorije vektorskih prostora i linearnih operatora. Svoje poopćenje pak, linearna algebra nalazi u teoriji operatora i funkcionalnoj analizi. Vektorski prostori igraju jednu od centralnih uloga u modernoj matematici. Stoga linearna algebra nalazi široku primjenu u drugim matematičkim disciplinama. Jednako ekstenzivno primjenjuje se linearna algebra i u drugim prirodnima te u društvenim znanostima. U svim primjenama slijedi se u osnovi isti obrazac: dani problem koji nije moguće direktno ili eksplicitno riješiti nastoji se linearizirati”. tj. aproksimirati nekim linearnim problemom koji se zatim rješava metodama linearne algebre.

godine. Knjiga je nastala na osnovu viˇse puta objavljivanih udˇz-benika istih autora, pod naslovom: Matematika za studente tehniˇckih fakul-teta, I i II deo. Numerička linearna algebra je grana numeričke matematike koja se bavi algoritmima korištenima u linearnoj algebri.

Ako nastavite pregledavati ove stranice, kolačići će biti korišteni u suradnji s vašim preglednikom Weba. Ova knjiga predstavlja udˇzbenik iz predmeta Linearna algebra koji se stu-dentima Elektronskog fakulteta u Niˇsu predaje u I semestru poˇcev odˇskolske 2004/2005. godine.

POVEZANE KNJIGE