Integralna metoda – teorijski dio

Integralna metoda – teorijski dio - Bašić, Koller-Trbović, Žižak | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Bašić, Koller-Trbović, Žižak
DIMENZIJA
12,85 MB
NAZIV DATOTEKE
Integralna metoda – teorijski dio.pdf
ISBN
4867461527547

OPIS

Ispitujući poremećaje u ponašanju predškolske djece, autorice su došle do spoznaje o potrebi novih metoda rada – integralne metode – koja pledira za rast zdrava djeteta i njegovu socijalizaciju u obitelj i dječje vrtiće.Iz predgovora Cilj nam je utemeljiti integralnu metodu u čijoj se osnovi nalazi izvorište onih primarnih preventivnih aktivnosti koje bi, od samog početka, djetetov razvoj usmjerile tako da odraste u zdravu osobu. Pritom se posebno usmjeravamo na proučavanje i podupiranje socijalnog i emotivnog razvoja djeteta, premda se ne zanemaruje ni spoznajno i psihomotorno područje djetetova razvoja.

Metoda kompilacije može se upotrijebiti u ... - teorijski ili apstraktni modeli (logi čki i matemati čki modeli izraženi relacijama); Teorijski dio rada će se temeljiti na prikupljenoj stručnoj i znanstvenoj literaturi te će se u njegovoj izradi koristiti slijedeće metode: Metoda analize - proces raščlanjivanja složenih misaonih cjelina na jednostavnije dijelove Metoda sinteze - proces spajanja jednostavnih misaonih cjelina u složenije Od svoje pojave do sada, terorizam je toliko osmišljen i teorijski oblikovan da je formulirana odgovarajuća doktrina s mnogim pravilima, postupcima i rutinama.

Metoda kompilacije može se upotrijebiti u ... - teorijski ili apstraktni modeli (logi čki i matemati čki modeli izraženi relacijama); Teorijski dio rada će se temeljiti na prikupljenoj stručnoj i znanstvenoj literaturi te će se u njegovoj izradi koristiti slijedeće metode: Metoda analize - proces raščlanjivanja složenih misaonih cjelina na jednostavnije dijelove Metoda sinteze - proces spajanja jednostavnih misaonih cjelina u složenije Od svoje pojave do sada, terorizam je toliko osmišljen i teorijski oblikovan da je formulirana odgovarajuća doktrina s mnogim pravilima, postupcima i rutinama.

POVEZANE KNJIGE