Njemački pravopis /Die deutsche rechtschreibung

Njemački pravopis /Die deutsche rechtschreibung - Babić, Snježana | Bedriftsportalen.org Pročitajte knjigu izravno u pregledniku. Preuzmite knjigu u PDF, TXT, FB2 formatu na svoj pametni telefon. I još mnogo togabedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Babić, Snježana
DIMENZIJA
8,35 MB
NAZIV DATOTEKE
Njemački pravopis /Die deutsche rechtschreibung.pdf
ISBN
4208299327207

OPIS

Udžbenik Die deutsche Rechtschreibung. Ein Ubungsbuch prvo je takvo djelo u hrvatskoj germanistici koje omogućuje sustavno usvajanje i vježbanje pravila njemačkog pravopisa. Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja. Sva poglavlja osim posljednjega sadržavaju kratke preglede pojedinih aktualnih pravopisnih pravila njemačkog jezika s nizom primjera, a zatim slijede odgovarajuće vježbe. U udžbeniku se nalazi ukupno 112 vježbi, a njihova su rješenja dana nakon popisa literature na kraju djela. Vježbe su raznolikog tipa, uglavnom su to vježbe dopunjavanja, višestrukog izbora i povezivanja, ali tu su i vježbe u kojima se situacija u njemačkome putem prevođenja kontrastira situaciji u hrvatskome. U prvom se dijelu autori bave odnosom fonema i grafije, najprije prikazujući pravila koja se odnose na samoglasnike, a potom prelaze na suglasnike. Drugi je dio posvećen problematici pisanja pojedinih riječi velikim ili malim početnim slovom. Treći se dio bavi odvojenim pisanjem morfosintaktički složenih konstrukcija i njihovim pisanjem kao više riječi, prije svega složenica, složenih veznika i prijedloga. Četvrti dio prikazuje pravila za pisanje složenica i izvedenica između čijih se dijelova piše crtica. U petom se dijelu obrađuje problematika rastavljanja riječi na kraju retka. Šesti se dio bavi uporabom interpunkcije, a sedmi daje usporedni pregled starih i novih pravopisnih pravila. Nedvojbeno je da ovaj originalni tekst posjeduje sve odlike dobrog udžbenika i da potpuno ispunjava sve uvjete za takav tip udžbenika, uvelike pridonoseći poboljšanju nastave na studiju germanistike.

Iselivši se u Švicarsku vrlo brzo sam postala majka, a željela sam usprkos obiteljskim obavezama intenzivno i kvalitetno učiti strani jezik. Es wurde letztmals im Januar 2018 redigiert, nach einer Aktualisierung im Jahre 2017 entsprechend den im „Bericht des Rats für deutsche Recht­schreibung für die Periode 2011 bis 2016" enthaltenen Änderungsvorschlägen zum Großbuchstaben ẞ und weiteren (Einzel)fällen. Definitions of Njemački_jezik, synonyms, antonyms, derivatives of Njemački_jezik, analogical dictionary of Njemački_jezik (Croatian) Društva za njemački pravopis i jezičnu kultivaciju - inicijativa protiv pravopisne reforme (njem. Verein für deutsche Rechtschreibung und Sprachpflege - Initiative gegen die Rechtschreibreform) u 1997., pa sve do referenduma u njemačkoj pokra-jini Schleswig-Holstein sa zaključkom odbacivanja novih pravopisnih pravila.

Iselivši se u Švicarsku vrlo brzo sam postala majka, a željela sam usprkos obiteljskim obavezama intenzivno i kvalitetno učiti strani jezik. Es wurde letztmals im Januar 2018 redigiert, nach einer Aktualisierung im Jahre 2017 entsprechend den im „Bericht des Rats für deutsche Recht­schreibung für die Periode 2011 bis 2016" enthaltenen Änderungsvorschlägen zum Großbuchstaben ẞ und weiteren (Einzel)fällen. Definitions of Njemački_jezik, synonyms, antonyms, derivatives of Njemački_jezik, analogical dictionary of Njemački_jezik (Croatian) Društva za njemački pravopis i jezičnu kultivaciju - inicijativa protiv pravopisne reforme (njem. Verein für deutsche Rechtschreibung und Sprachpflege - Initiative gegen die Rechtschreibreform) u 1997., pa sve do referenduma u njemačkoj pokra-jini Schleswig-Holstein sa zaključkom odbacivanja novih pravopisnih pravila.

POVEZANE KNJIGE