Anksiozni poremećaji

Anksiozni poremećaji - Hollander, Eric | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Hollander, Eric
DIMENZIJA
3,7 MB
NAZIV DATOTEKE
Anksiozni poremećaji.pdf
ISBN
4778832892437

OPIS

Anksiozni su poremećaji najčešći od svih psihijatrijskih bolesti. Novija otkrića u istraživanjima imala su velik utjecaj na naše razumijevanje mehanizama koji su u podlozi ovih bolesti i njihova liječenja. Rad s bolesnicima koji imaju anksiozne poremećaje može biti nagrađujući za upućene psihijatre, jer ovi bolesnici, često dobro reagiraju na primjereno liječenje i postižu viši stupanj funkcioniranja. Anksiozni poremećaji obrađeni u ovom priručniku jesu panični poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj, socijalna fobija, specifične fobije, opsesivno-kompulzivni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj. Sveobuhvatni sažeci o peidemiologiji i komorbiditetu, dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici, biološkim i psihološkim teorijama, te, na koncu, o liječenju lijekovima, psihoterapijom i kombiniranim pristupom. Iz sadržaja Epidemiologija; Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza; Tijek i prognoza; Biološke teorije; Psihološke teorije; Somatkse metode liječenja; Psihoterapijske metode liječenja; Odabir metode liječenja i kombinirano liječenje.

Ali što ako su mi simptomi raznorodni? Mnogi razni poremećaji dijele neke simptome. ANKSIOZNI POREMEĆAJI 2 ANKSIOZNI POREMEĆAJI F40 Disordines anxiosi phobici Fobijski anksiozni poremećaji F41 Disordines anxiosi alii Drugi anksiozni poremećaji F42 Disordo obsessivocompulsivus Opsesivno-prisilni poremećaj F43 Reactio stressogenes, gradus Reakcija na težak stres Anksiozni poremećaji danas su, uz depresiju, najčešći u psihijatriji ('era anksioznosti') jer smo daleko više i češće izloženi ispitnim situacijama (ispunjavanje normi različitog tipa) nego prije → sociološko objašnjenje; svijet više nije siguran - radi se o realnoj opasnosti koja objektivno postoji i kojoj smo svi izloženi (proporcija anksioznih poremećaja raste, čemu se ... Anksiozni poremećaji javljaju se u mnogo različitih oblika. Najuobičajeniji je generalizovani anksiozni poremećaj, koji se odlikuje prekomernom, neprestanom anksioznošću koju je teško držati pod kontrolom.

Najuobičajeniji je generalizovani anksiozni poremećaj, koji se odlikuje prekomernom, neprestanom anksioznošću koju je teško držati pod kontrolom. Drugi tip anksioznih poremećaja jeste panični poreme­ćaj, kod kojeg dolazi do učestalih napada panike, intenzivnog osećanja ... Anksiozni poremećaji su vrlo učestali poremećaji, tako da ne bi bilo neobično da saznate da neki ljudi u vašoj najbližoj okolini imaju jedan od ovih poremećaja..

POVEZANE KNJIGE