Korporativno upravljanje i revizija info sustava

Korporativno upravljanje i revizija info sustava - Panian,Željko:Spremić,Mario | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Panian,Željko:Spremić,Mario
DIMENZIJA
7,93 MB
NAZIV DATOTEKE
Korporativno upravljanje i revizija info sustava.pdf
ISBN
5615399508142

OPIS

O knjizi: Nakon otprilike pedeset godina postajanja, poslovna informatika danas ulazi u fazu zrelosti i u ovakvim uvjetima ubrzano sazrijeva spoznaja da uspjeh ili neuspjeh informatičkih projekata može imati presudan utjecaj na uspješnost poslovanja, stjecanje konkurentske prednosti ili na osvajanje još povoljnije tržišne pozicije. Korištenje odgovarajućega metodološkog instrumentarija, uspostavljanje kvalitetnog sustava mjerenja, praćenja i vrednovanja efekata primjene informacijske tehnologije u poslovanju postalo je neophodno i knjiga se upravo time bavi. U prvom dijelu autori i njihovi suradnici obrađuju konceptualno-metodološke teme korporativnog upravljanja informatikom i revizije informacijskih sustava, a u drugom dijelu nastoje teoriju iz prvog dijela ilustrirati studijama realnih poslovnih slučajeva iz hrvatske i slovenske informatičke prakse. Prema istraživanjima, samo 48 posto vodećih hrvatskih kompanija ima strateški plan informatike, a samo pet posto njih ulaže više od pet posto ukupnoga godišnjeg prihoda u informatiku, što su značajno niži postoci u odnosu na razvijene zemlje i, želimo li poboljšati poslovanje hrvatskih kompanija i približiti ga poslovanju europskih ili američkih, potrebno je pokrenuti ubrzani rast spomenutih postotaka. Amazon, Ryanair, eBay i mnogi drugi izgradili su poslovna carstva jer su prepoznali važnost ulaganja u kvalitetne informacijske sustave, stvorivši tako značajne konkurentske prednosti.

U današnjem agresivnom poslovnom okruženju kvalitetno korporativno upravljanje je od presudne važnosti za postizanje konkurentske prednosti i podizanju profitabilnosti na ... • Revizija i kontrola informacijskih sustava • Trendovi u upravljanju poslovnim procesima 3. Inovativni poslovni modeli • Korporativno poduzetništvo i upravljanje ...

corporation, njem. Körperschaft, Kapitalgesellschaft, Aktiengesellschaft, Handelsgesellschaft) je najrazvijeniji oblik društva kapitala.Jedan od pravnih oblika trgovačkih društava; ima brojne prednosti u odnosu na druge pravne oblike trgovačkih društava.Korporacija je uspjela otkloniti sve slabosti ortačkih društava, posebno one koje se odnose ... Teme Konferencije su bile upravljanje rizicima i korporativno upravljanje, nadležnost internih revizora, sigurnost informacijskih sustava i kvalitete rada interne revizije, uloga interne revizije u sprječavanju korupcije, prijevara i pranja novca, te pravci daljnjeg razvoja.

POVEZANE KNJIGE