Krajobrazi

Krajobrazi - Detoni, Dubravko | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Detoni, Dubravko
DIMENZIJA
3,60 MB
NAZIV DATOTEKE
Krajobrazi.pdf
ISBN
1997560489970

OPIS

Nakon čitanja AndersenaDubravko Detoni u formi dnevničkih zapisa, dakle svakodnevnog bilježenja svijeta oko sebe, ispisuje fascinantan tekst, tekst koji možemo iščitavati i kao prozu i kao poeziju i kao mikroeseje o svakodnevici, prolaznosti ili pak umjetnosti. No jednako tako, ili još važnije, Dubravka Detonija, jednog od naših najznačajnijih suvremenih kompozitora, nikada nije zanimala samo poruka, već i način na koji je ona prenesena. Detonija zanima sama bit riječi, njezina izvornost i njezino pretvaranje u nešto drugo. On se vraća Hansu Christianu Andersenu, kojega iščitava dječački zaigrano pa potom stvara svoju razigranu kompoziciju, pjesmu u prozi ili prozu u pjesmi. Svojim imaginarnim intimnim dijalogom s Andersonom, Mozartom, prirodom, glazbom, ali nadasve jezikom – jer jezik je i glazba i matematika, i umno i zaumno – Detoni iznova kreira. Kod Dubravka Detonija jezik je instrument kojim se on igra i poigrava, od kojeg stvara nove, drugačije slike i metafore, jezik postaje ili, bolje rečeno, ostaje osnovna građa ne samo teksta već i mišljenja i promišljanja samoga. Detonijevi Krajobrazi ili Nakon čitanja Andersena knjiga su koja se može čitati i razumjeti na onoliko načina koliko je pogleda na svijet.

godine u Firenci. Prema konvenciji "krajobraz" znači određeno područje, viđeno ljudskim okom, čija je narav rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika. KRAJOBRAZI - Nakon čitanja Andersena - dubravko detoni (150411) - Dubravko Detoni u formi dnevničkih zapisa, dakle svakodnevnog bilježenja svijeta oko sebe, ispisuje fascinantan tekst, tekst koji možemo iščitavati i kao prozu i kao po... DEFINICIJA KRAJOBRAZA određeno područje, viđeno ljudskim okom, čija je narav rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika KONVENCIJA O EU KRAJOBRAZIMA (Firenca, 2000) ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA (NN 110/07) određeno područje, opaženo ljudima, čija je osobnost rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika i koje obilježava prevladavajuća krajobrazi genitiv: krajobraza krajobraza dativ: krajobrazu krajobrazima akuzativ: krajobraz krajobraze vokativ: krajobraze krajobrazi lokativ: krajobrazu krajobrazima instrumental: krajobrazom krajobrazima Krajobrazi obilježeni ovakvim strukturama jedinstven su do- kaz čovjekova dugogodišnjega manualnog rada i prilagodlji- vosti prirodnim uvjetima, pa se stoga smatraju najvrjedni- jim kulturnim nasljeđem Mediterana izvan povijesnih naselja (Ogrin, 2005.).

Nacionalne kategorije u najvećoj mjeri odgovaraju jednoj od međunarodno priznatih IUCN-ovih kategorija zaštićenih područja. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Zavod za zaštitu okoliša i prirode) je uspostavilo te redovno održava bazu zaštićenih područja RH. Kreativni krajobrazi d.o.o.

POVEZANE KNJIGE