Home Ledige Stillinger Sykepleier/vernepleier for Telemark sentralsjukehus

Sykepleier/vernepleier for Telemark sentralsjukehus

12 min read
0
0
64Telemark sentralsjukehus

Ulefoss veien 55
3710 SKIEN

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS øvre Telemark, DPS nedre Telemark og Psykiatrisk sykehusavdeling som er lokalisert i Skien. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.

Sykepleier/vernepleier

Org. nr: 974633183 Stillingsident: 4065919197 Presentasjon av stillingen:

Seksjon for forsterket psykose-døgn, er en lukket fylkesdekkende seksjon med 9 sengeplasser, som behandler og rehabiliterer pasienter med alvorlige psykose lidelser. Vi er organisert under Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Psykiatrisk Sykehusavdeling.

Vi har ledig: 100% vikariat frem til 5/4-2020.

Tiltredelse snarest

Vi er en lukket døgnseksjon forpasienter med alvorlig psykoseproblematikk. Seksjonen har 9 døgnplasser, 24 årsverk, pluss 100 % psykiater og 100 % psykolog. Seksjonens psykologspesialist har høy nevropsykologisk utredningskompetanse i samarbeid med HAVO. Seksjonen har også egen sosionom.

Personalet er tverrfaglig sammensatt og organisert i primærgrupper. Hver pasient har en pasientansvarlig vernepleier/sykepleier, som sammen med behandlingsansvarlig terapeut og en eller flere miljøarbeidere, fungerer som pasientens ¿miniteam¿/primærgruppe.

Seksjonen har kompetanse på utvidet Voldsrisikovurdering etter HCR 20.

Arbeidsoppgaver

 • Vi arbeider tverrfaglig i tett samarbeid med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialist og sosionom. Miljøterapi er hovedarbeidsform.
 • Sykepleier / vernepleier har medansvar for iverksetting og gjennomføring av miljø- og behandlingstiltak for pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Vi tilstreber et tett samarbeid med pasienten, pårørende, DPS`ene og 1. linjetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier / vernepleier.
 • Erfaring med miljøterapi i forhold til psykose- og rusproblematikk, gjerne med kompetanse på kognitiv miljøterapi.
 • Videreutdanning i psykiatri / psykisk helsearbeid er et ønske men ikke et krav.
 • Søkere må beherske skriftlig og muntlig skandinavisk språk.
 • Erfaring med HCR-20 er ønskelig, men ikke et krav.
 • På grunn av pasientenes og personalets sammensetning oppfordres menn til å søke.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til organisering .
 • Interesse for pasientgruppen, faglighet, etisk bevissthet og mot til å arbeide med pasienter med alvorlig psykoseproblematikk og tilleggslidelser.
 • Vilje og evne til å ta ansvar.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø.
 • En enhet i utvikling hvor det er mulighet for personlig og faglig vekst.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP.no

Kontaktinformasjon


Jan Inge Sæteren, Seksjonsleder, 93056465

Arbeidssted


Ulefoss veien 55
3710 Skien

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Sykehuset Telemark HF

Referansenr.:4065919197
Stillingsprosent: 100%
Sluttdato: 05.04.2020
Søknadsfrist: 06.05.2019 PAM

Stillingsnummer: 0806-2019-04-181 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak


قالب وردپرس

Load More Related Articles
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Ledende miljøterapeut for AMMERUDTUNET BOSENTER

AMMERUDTUNET BOSENTER Ammerudveien 45B 0958 OSLO Vil du være med oss å jobbe for gode leve…