Home Ledige Stillinger Sjukepleiar – Kirurgisk avdeling 1 – Ålesund sjukehus for Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus

Sjukepleiar – Kirurgisk avdeling 1 – Ålesund sjukehus for Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus

12 min read
0
0
99Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus

6026 ÅLESUND

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape <>. Vår visjon er å vere `¿På lag med deg for helsa di`¿. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. <> er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Sjukepleiar – Kirurgisk avdeling 1 – Ålesund sjukehus

Org. nr: – Stillingsident: 4133099231 Presentasjon av stillingen:

Kirurgisk sengepost 1 Ålesund har ledig 2 x 75% stillingar frå 10.11.19 – 31.08.20.

Kirurgisk sengepost 1 er organisert under Klinikk for kirurgi. Avdeling for sengeposter, poliklinikk og dagkirurgi Ålesund og Volda. Vi er ein sengepost med fleire ulike pasientgrupper som gynekologi, urologi, kar/thorax, auge og ØNH. Sengeposten er ein spennande arbeidsplass med eit solid fagmiljø. Hyggelege og engasjerte kollegaer som har fokus på best mogleg pasientbehandling. Vi arbeidar saman for at pasientane skal få ei god oppleving av opphaldet på sjukehuset. Det er ein arbeidsplass med høgt tempo, mange og spennande utfordringar for den rette personen.

Arbeidsoppgåver

 • Stillingane medfører jobb i 3-delt turnus, inkludert nattevakter og med arbeid gjennomsnittleg kvar tredje helg. .
 • Pre og postoperativ sjukepleie til alle dei aktuelle pasientgruppene.
 • Ø-hjels funksjon for gynekologiske pasientar.
 • Pre-poliklinikk funksjon.
 • Observasjon og behandling av lettare traumer.

Kvalifikasjonar

 • Offentleg godkjent sjukepleiar
 • Må beherske norsk skriftleg og muntleg
 • Erfaring frå somatikk i sjukehus vil bli vektlagt

Utdanningsretning

 • Sjukepleie

Personlege eigenskapar

 • Ansvarsbevisst
 • Personleg eignaheit og fagleg engasjement vil bli vektlagt
 • Må trivast i eit miljø med høg aktivitet
 • Bidra til å ivareta eit alt etableret godt psykososialt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Eit inkluderande og postitivt arbeidsmiljø.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift. (IA-bedrift)
 • Vi tilstreber at ny-tilsette vert ivaretatt, og får tett oppfølging den fyrste tida.
 • Fleksiplan med store moglegheiter for tilpassing av turnus innafor krava om tredelt vaktsamansetning.
 • Eit spennande og mangfoldig fagmiljø.

Kontaktinformasjon


Liv Hilde Ruud, Seksjonsleiar, (+47) 465 40991, Liv.hilde.Ruud@helse-mr.no

Arbeidsstad


Ålesund sjukehus
6026 Ålesund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:4133099231
Stillingsprosent: 75%
Startdato: 10.11.2019
Sluttdato: 31.08.2020
Søknadsfrist: 01.10.2019 PAM

Stillingsnummer: 1504-2019-09-192 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak


قالب وردپرس

 • Et brøl av en bok

  Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…
 • Gamst Pedersen får ikke ny kontrakt

  Tromsø IL har besluttet at de ikke tilbyr Morten Gamst Pedersen ny kontrakt, heter det i e…
 • Husbrann i Klepp

  Det brenner onsdag morgen i et hus i Klepp i Rogaland. Politiet har foreløpig ikke kontrol…
Load More Related Articles
 • Et brøl av en bok

  Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…
 • Gamst Pedersen får ikke ny kontrakt

  Tromsø IL har besluttet at de ikke tilbyr Morten Gamst Pedersen ny kontrakt, heter det i e…
 • Husbrann i Klepp

  Det brenner onsdag morgen i et hus i Klepp i Rogaland. Politiet har foreløpig ikke kontrol…
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Et brøl av en bok

Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…