Home Ledige Stillinger Psykolog/Psykologspesialist – Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering for Klinikk for psykisk helsevern og rus

Psykolog/Psykologspesialist – Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering for Klinikk for psykisk helsevern og rus

16 min read
0
0
151Klinikk for psykisk helsevern og rus

Kirkegt. 1
7600 LEVANGER

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Psykolog/Psykologspesialist – Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering er en del av Klinikk for medisin og rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag HF, som for øvrig består av nevrologi, revmatologi, og medisinske avdelinger. Avdelingen har 13 heldøgnsenger og tverrfaglig poliklinikk for fysikalsk medisinsk og rehabilitering.

Heldøgnsposten mottar pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering i sykehus, bl.a hjerneslag, hodeskader, multitraumer, komplisert ortopedi, nevrologiske sykdommer og sykdommer i muskel/skjelettsystemet. Poliklinikken har fokus på fysikalsk medisinske problemstillinger, smerter og sammensatte lidelser, og har et eget tilbud om arbeidsrettet rehabilitering.

Avdelingen har et nært samarbeid med, og yter tjenester til de øvrige avdelingene i foretaket.

Det er etablert gode samarbeidsrutiner med de ulike etater i kommunene. Det jobbes utpreget tverrfaglig ved avdelingen, og vi er opptatt av å se helhetlig på mennesket.

Det kan være mulighet for kombinert stilling med seksjoner ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, som vi er i ferd å etablere et tettere samarbeid med. Herunder mulighet for deltakelse på felles psykologmøter -og internundervisning.

Vi har ledig stilling som:

psykolog/psykologspesialist 100 % fast stilling med mulighet for mindre stillingsbrøk fra 07.10.18.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Psykologen vil i hovedsak ha sine arbeidsoppgaver i tverrfaglig poliklinikk for arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud til personer med muskel/skjelettplager og lettere psykiske plager som er sykemeldt, eller som er i ferd med å falle ut av arbeid. Her vil du jobbe i et dyktig tverrfaglig miljø, med spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, sosionom, fysioterapeut og saksbehandler, der formålet er å kartlegge årsaker til redusert arbeidsevne, og å foreslå tiltak. Vi har etablert godt samarbeid med NAV og fastleger, og jobber også med å få et tettere samarbeid opp mot arbeidsgiver.
 • Erfaringsmessig kan det gjemme seg mye psykisk lidelse bak smerter/utmattelse, og den psykologiske vurderingen er derfor en svært viktig del av vår kartlegging. Vi har et overordnet mål om å se hele pasienten, inkludert fokus på ressurser og mestringsevne. Vår erfaring gjennom mange år er at denne måten å arbeide på både er spennende og meningsfull. Vi kan også tilby inntil ti behandlingstimer hos psykolog for våre pasienter.
 • Andre arbeidsoppgaver vil være knyttet til øvrig poliklinisk virksomhet og sengepost: Kartlegging, veiledning og/eller rådgivning til andre yrkesgrupper. Også her har vi et tverrfaglig fokus, noe som innebærer at vi samarbeider for å løfte pasienten til best mulig funksjon på flere områder i livet. Det kan også påregnes psykologfaglige arbeidsoppgaver på enheter i klinikk for psykisk helsevern og rus i deler av stillingen.
 • Kan dette være noe for deg?
 • Vi kan love deg både interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid, men ikke et krav.

Personlige Egenskaper

 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og arbeidskolleger.
 • Forståelse for betydningen av tverrfaglig samhandling.
 • Evne til å bidra til et godt, sosialt og faglig fellesskap.
 • Omgjengelig og fleksibel holdning
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø, preget av utvikling og humør med gjensidig respekt mellom faggruppene. Mange spennende problemstillinger, i hovedsak knyttet til lettere psykiske lidelser, men comorbiditet knyttet til personlighetsutfordringer, rus og virkelighetsbrist forekommer også.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Kristin Eggen, Avdelingsleder, (+47) 74098084

Arbeidssted

Kirkegt. 1
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Ref. nr.:3857773984
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 07.10.2017
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 10.07.2018

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3857773984&company_id=571127594&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 1719-2018-06-54 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra arbeidsgiver


قالب وردپرس

 • Et brøl av en bok

  Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…
 • Gamst Pedersen får ikke ny kontrakt

  Tromsø IL har besluttet at de ikke tilbyr Morten Gamst Pedersen ny kontrakt, heter det i e…
 • Husbrann i Klepp

  Det brenner onsdag morgen i et hus i Klepp i Rogaland. Politiet har foreløpig ikke kontrol…
Load More Related Articles
 • Et brøl av en bok

  Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…
 • Gamst Pedersen får ikke ny kontrakt

  Tromsø IL har besluttet at de ikke tilbyr Morten Gamst Pedersen ny kontrakt, heter det i e…
 • Husbrann i Klepp

  Det brenner onsdag morgen i et hus i Klepp i Rogaland. Politiet har foreløpig ikke kontrol…
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Et brøl av en bok

Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…