Home Ledige Stillinger Overlege for Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Overlege for Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

13 min read
0
0
37Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Sykehusveien 25
1474 LØRENSKOG

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

<<Menneskelig nær ¿ faglig sterk>> er vår visjon

Divisjon for diagnostikk og teknologi har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder, bildediagnostikk, smittevern og medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.

Overlege

Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4087957796 Presentasjon av stillingen:

Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner: bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling (FoU) og seksjon for leger. Foruten bakteriologi har avdelingens leger fagansvar for infeksjonsimmunologi, genteknologiske analyser og prøvemottak som er organisert i avdeling for Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi. Avdelingen har et nært samarbeid med klinikere i både medisinske, kirurgiske og pediatriske miljøer.

Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere. I 2018 utførte vi ca. 700 000 mikrobiologiske analyser. Avdelingen har høy forskningsaktivitet i nær tilknytning til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for HPV-diagnostikk. Du må forvente å bidra og delta i ulike forskningsprosjekter.

Foruten diagnostikk omfatter virksomheten rådgivning, undervisning og arbeid med sykehusets
infeksjonskontrollprogram. Avdelingen utdanner spesialister i medisinsk mikrobiologi. I tillegg underviser vi medisinstudenter og høyskolestudenter, og bidrar i etterutdanning av leger og annet helsepersonell. Vi har syv overlegestillinger og tre utdanningsstillinger som jobber tett sammen.

Ulike ansvarsoppgaver fordeles mellom alle legene i avdelingen og du må forvente å delta i dette. Vi ønsker å ha god faglig standard og vil være synlige i det mikrobiologiske miljøet så vel nasjonalt som internasjonalt. Dette må du være forberedt på å bidra til.

Avdelingen er akkreditert etter NS ISO 15189 og har en CE-merket medieproduksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i det daglige arbeidet med avlesning av prøver svarutgivelse og rådgivning innen mikrobiologi og smittevern.
 • Medvirkning i forskning og utvikling innen fagområdet.
 • Deltakelse i enhetens undervisningsopplegg.
 • Medvirkning til strategi- og budsjettprosess, mål og etablering av handlingsplaner.
 • Ansvarsoppgaver fordeles mellom spesialistene og det er stor grad av medvirkning.
 • Samarbeid med andre avdelinger internt og eksternt.
 • Skal bidra til god informasjon og kommunikasjon med de ansatte og avdelingens samarbeidspartnere.
 • Deltagelse i vaktordning i helger og helligdager.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi, evt. LIS med kort tid til ferdig spesialitet.
 • Ved oppstart må norsk autorisasjon foreligge.
 • Ønskelig med bred mikrobiologisk erfaring.
 • Forskningserfaring vil bli vektlagt.
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner.
 • Fleksibel og villig til å påta seg oppgaver og ansvar.
 • Evne til å veilede og inspirere andre.
 • Innovativ og nyskapende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå med spennende og krevende oppgaver.
 • Tilrettelegging for kompetanseheving og videreutdanning.
 • Stor grad av fleksibilitet.
 • Gode kollegaer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon


Truls Michael Leegaard, Avdelingsoverlege, 90646265
Merete Holth, Avdelingssjef, +47 99639737

Arbeidssted


Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.:4087957796
Stillingsprosent: 100%
Startdato: 01.09.2019
Sluttdato: 30.09.2020
Søknadsfrist: 07.06.2019 PAM

Stillingsnummer: 0230-2019-05-158 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak


قالب وردپرس

Load More Related Articles
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Viktig kulturarv brenner

Forfatteren Gert Nygårdshaug gråter over den brennende regnskogen. – Også viktig kulturarv…