Home Ledige Stillinger Lege i spesialisering i Psykiatri, Divisjon Psykisk helsevern-Sykehuset Innlandet HF, Oppland – Sykehuset Innlandet HF for Sykehuset Innlandet HF

Lege i spesialisering i Psykiatri, Divisjon Psykisk helsevern-Sykehuset Innlandet HF, Oppland – Sykehuset Innlandet HF for Sykehuset Innlandet HF

13 min read
0
0
60Sykehuset Innlandet HF

2840 REINSVOLL

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

Lege i spesialisering i Psykiatri, Divisjon Psykisk helsevern-Sykehuset Innlandet HF, Oppland – Sykehuset Innlandet HF

Vi har ledig fast stilling for spesialisering i psykiatri. Oppstartsted er Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll. Stillingen inngår i en rotasjonsplan mellom avdelinger i Oppland slik at du får dekket alle tjenesteområdene du trenger for å bli spesialist i psykiatri.

Tjenestestedene i Oppland er ved avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reisnvoll, samt DPS Gjøvik og DPS Lillehammer.

Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling har i dag 5 døgnenheter med totalt 53 sengeplasser samt en poliklinikk. Reinsvoll har øyeblikkelig hjelpansvaret for hele Oppland. Dette ivaretas av Enhet for Øyeblikkelig hjelp 1 og 2.

Avdelingen gir erfaring i akuttpsykiatri, psykosebehandling og fordypning i affektive lidelser.

Avdelingen har 8 LIS-stillinger og er godt dekket med 15 svært erfarne Psykiatere.

Divisjonen har et velfungerende og godt tilrettelagt undervisningsopplegg.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste eller tilsvarende, samt beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.

Utdanningsretning

 • Medisin

Personlige Egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Deltagelse i vaktordning.
 • Gjennomgående utdanning i hele LIS løpet i Sykehuset Innlandet.
 • Reinsvoll, DPS Gjøvik og DPS Lillehammer er godkjent for sammenhengende utdanning (5 år).
 • Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.
 • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Morten Juell, Avdelingsoverlege, Tlf. 908 94 001

Arbeidssted

 Reinsvoll

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Sykehuset Innlandet HF

Ref. nr.:3884651417
Stillingsbrøk: 100%
Fast, Fast
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 05.09.2018

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3884651417&company_id=2431376146&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 0529-2018-07-30 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra arbeidsgiver


قالب وردپرس

Load More Related Articles
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Fransk avis: Michel Platini pågrepet for korrupsjon

Ifølge det franske nettstedet Mediapart skal pågripelsen være knyttet til tildelingen av Q…