Home Ledige Stillinger Ledige 20 – 30 % stilinger, fast og vikariat for student/elev – enhet for hjemmetjenester, enhet for sykehjem og enhet for funksjonshemmede for TRYSIL KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENES

Ledige 20 – 30 % stilinger, fast og vikariat for student/elev – enhet for hjemmetjenester, enhet for sykehjem og enhet for funksjonshemmede for TRYSIL KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENES

17 min read
0
0
59TRYSIL KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENES
Web:

https://www.trysil.kommune.no/ledige-stillinger/Sider/Student-elevstillinger.aspx


Ledige 20 – 30 % stilinger, fast og vikariat for student/elev – enhet for hjemmetjenester, enhet for sykehjem og enhet for funksjonshemmede

Er du glad i eldre mennesker, er faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi ønsker oss flere engasjerte medarbeidere i et miljø med fokus på utvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg. Er du den vi leter etter?

Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling hvor 2 plasser er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger, en egen avdeling for demensomsorg og en avdeling for ressurspool og tjenester på natt. På natt arbeider man på tvers av alle avdelinger på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger, samt i dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Alle avdelingene driver et utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!

Vi har følgende ledige stillinger:

Enhet for sykehjem 3. avdeling ¿ langtidsavdeling:

¿ 1 x 20 % fast stilling for student/elev, ledig fra d.d. Arbeid hver 3. helg.

¿ 1 x 30 % fast stilling for student/elev, ledig fra d.d. Arbeid hver 3. helg.

Enhet for sykehjem 5. avdeling ¿ demensavdeling:

¿ 3 x 25 % faste stillinger for student/elev, ledig fra 01.09.19. Arbeid hver 2. helg.

Enhet for funksjonshemmede, avdeling Bergetunet:

¿ 1 x 25 % vikariat for student/elev, ledig fra d.d. til 15.02.20. Arbeid hver 3. helg.

¿ 1 x 25 % vikariat for student/elev, ledig fra d.d. til 15.04.20. Arbeid hver 3. helg.

¿ 4 x 25 % fast stillinger for student/elev, ledig fra d.d. 3 av stillingene har arbeid hver 3. helg, 1 hver 4. helg.

Enhet for hjemmetjenester avdeling 1:

¿ 1 x 21 % fast stilling for student/elev. Ledig fra d.d. Arbeid hver 2. helg

Enhet for hjemmetjenester avdeling 2:

¿ 4 x 21 % fast stilling for student/elev. Ledig fra d.d. Arbeid hver 2. helg

Enhet for hjemmetjenester avdeling 3:

¿ 1 x 21 % fast stilling for student/elev. Ledig fra d.d. Arbeid hver 2. helg

Enhet for hjemmetjenester avdeling 4:

¿ 1 x 21 % fast stilling for student/elev. Ledig fra d.d. Arbeid hver 2. helg

Spesifiser i søknaden hvilke stillinger du søker på.

Kvalifikasjoner:

¿ Studenter under helsefaglig høgskoleutdanning prioriteres først, deretter prioriteres elever under utdanning til helsefagarbeider

¿ Assistenter/pleiemedarbeidere med relevant realkompetanse prioriteres deretter

¿ Studenter under pedagogisk utdanning kan bli vurdert

¿ Gode samarbeidsevner, pålitelig og punktlig

¿ Evne til å arbeide strukturert og målrettet i en hektisk hverdag

¿ Være fleksibel

¿ God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Arbeidsoppgaver:

¿ Delta i tjenesteyting

¿ Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell

Vi tilbyr:

¿ Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner

¿ Sykepleier- og vernepleierstudenter følger særskilt lønnsstige

¿ God pensjonsordning

For alle stillingene kreves politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

For nærmere opplysninger om stillingene, vennligst ta kontakt med:

Enhetsleder for hjemmetjenester Britt Støa, tlf. 489 42 400, enhetsleder for sykehjem Kristin Opgård, tlf. 969 43 371 eller enhetsleder for funksjonshemmede Marianne Grønland, tlf. 969 48519.

Vi ønsker at du vårt elektroniske søknadsskjema. Dette finner du på kommunens hjemmeside ¿ www.trysil.kommune.no Vi ber om at samtlige punkter fylles ut. Dette gjelder også interne søkere.

Velkommen med din søknad!

Søknadsfrist: 05.09.19

Om søknaden

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om disse senere i ansettelsesprosessen. Utenlandske søkere må oppgi opplysninger om oppholds- og arbeidstillatelse. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Søkerliste

Alle søkere vil i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Om organisasjonen Trysil kommune

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert slik:

Rådmannsnivå med en rådmann, tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Forvaltning og teknisk drift.

Stabs- og støttefunksjoner organisert i tre avdelinger; økonomi, personal og informasjon.

Næringsavdeling med næringssjef.

Om Trysil

Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, ca. 22 mil nord for Oslo og 7 mil nord for Elverum. Vi er 6 616 innbyggere. Vi har seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale barneskoler, to private barneskoler og en ungdomsskole, kulturskole og videregående skole med bredt tilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud.

Velkommen til Trysil!

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0428-2019-08-10 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak


قالب وردپرس

 • Et brøl av en bok

  Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…
 • Gamst Pedersen får ikke ny kontrakt

  Tromsø IL har besluttet at de ikke tilbyr Morten Gamst Pedersen ny kontrakt, heter det i e…
 • Husbrann i Klepp

  Det brenner onsdag morgen i et hus i Klepp i Rogaland. Politiet har foreløpig ikke kontrol…
Load More Related Articles
 • Et brøl av en bok

  Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…
 • Gamst Pedersen får ikke ny kontrakt

  Tromsø IL har besluttet at de ikke tilbyr Morten Gamst Pedersen ny kontrakt, heter det i e…
 • Husbrann i Klepp

  Det brenner onsdag morgen i et hus i Klepp i Rogaland. Politiet har foreløpig ikke kontrol…
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Et brøl av en bok

Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…