Home Ledige Stillinger Ledig 50% driftstilskot for fysioterapeut for Stryn kommune

Ledig 50% driftstilskot for fysioterapeut for Stryn kommune

11 min read
0
0
92Stryn kommune

Tonningsgata 4
6783 STRYN

Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type arbeidskraft. Det er gode kommunikasjonar med Oslo, Bergen, Ålesund og Tronheim. Flyplass er Ørsta – Volda eller Sandane med reisetid ca. 1 time.

Ledig 50% driftstilskot for fysioterapeut

Ledig 50% driftstilskot for fysioterapeut frå 01.01.19.

 

Grunna oppseiing frå fysioterapeut vert det med dette kunngjort ledig 50% driftstilskot.

Driftstilskotet er knytt til gruppepraksis ved Stryn Fysioterapi, adr. Setrevegen 4, Stryn.

Stryn Fysioterapi flytta inn i nye lokale i Stryn Helsesenter våren 2017, og er lokalisert ilag med bl.a. legekontor og helsestasjon.

Gruppepraksisen består av 3 fysioterapeutar med 50% driftstilskot kvar. Der er ein føresetnad at den som får tildelt ledig driftstilskot blir ein del av gruppepraksisen ved å kjøpe seg inn i denne og inngå i gjensidig forpliktande avtale om husleige og utstyr.

Det ledige driftstilskotet er retta mot allmenn fysioterapi innan alle aldersgrupper, diagnosar og funksjonsnivå.

Kommunen etterspør følgjande kompetanse:

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Allsidig og variert praksis
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Sjølvstendig og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjonsevne på norsk

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på å velje den søkjaren som etter samla vurdering er best fagleg skikka. Dette ut frå kriteria som fagleg kompetanse, erfaring, samarbeidsevne, personleg eignaheit, samt evne og vilje til å drive privat praksis.

Personleg føresetnadar vert vektlagt. Søkjar på driftstilskotet må vere interessert i å fungere godt i ein gruppepraksis, og evne til samarbeid er difor særs etterspurt.

Heimelen vert regulert etter til kvar tid lydande ASA 4313.: Rammeavtale mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendige næringsdrivendes fysioterapivirksomhet.

 

 

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

 

 

Link til søknadsskjema: Send søknad

Stillingsnummer: 1449-2018-08-2 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra arbeidsgiver


قالب وردپرس

 • Et brøl av en bok

  Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…
 • Gamst Pedersen får ikke ny kontrakt

  Tromsø IL har besluttet at de ikke tilbyr Morten Gamst Pedersen ny kontrakt, heter det i e…
 • Husbrann i Klepp

  Det brenner onsdag morgen i et hus i Klepp i Rogaland. Politiet har foreløpig ikke kontrol…
Load More Related Articles
 • Et brøl av en bok

  Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…
 • Gamst Pedersen får ikke ny kontrakt

  Tromsø IL har besluttet at de ikke tilbyr Morten Gamst Pedersen ny kontrakt, heter det i e…
 • Husbrann i Klepp

  Det brenner onsdag morgen i et hus i Klepp i Rogaland. Politiet har foreløpig ikke kontrol…
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Et brøl av en bok

Bedre samtidssatire enn Virginie Despentes’ trilogi skal du lete lenge etter. Source…