Home Ledige Stillinger Fast stilling som forsker med kompetanse innen tvungen migrasjon, traumatisering og læring for NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD AS

Fast stilling som forsker med kompetanse innen tvungen migrasjon, traumatisering og læring for NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD AS

13 min read
0
0
32NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD AS

Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 OSLO


Telefon: +47 470 31 669
E-post:

arnfinn.andersen@nkvts.noWeb:

https://www.finn.no/recruitment/hired/frontend/applynow/input.action?adId=142377364


NKVTS utvikler og formidler kunnskap om vold og traumatisk stress. Målet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:
¿vold og overgrep
¿katastrofer, terror og stressmestring
¿tvungen migrasjon og flyktningehelse
Senteret har omkring 90 ansatte fordelt på forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Fast stilling som forsker med kompetanse innen tvungen migrasjon, traumatisering og læring

Fast 100 prosent stilling som forsker med kompetanse innen tvungen migrasjon, traumatisering og læring


Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utfører ulike oppdrag innen feltet tvungen migrasjon. Den utlyste stillingen vil i første omgang inngå i et igangsatt Horisont 2020-prosjekt (EU): Preventive school-based interventions to promote the mental well-being of refugee and migrant adolescents (RefugeesWellSchool).
Forskningsprosjektet RefugeesWellSchool gjennomføres i samarbeid med forskere i Belgia, Danmark, Finland, Sverige og Storbritannia. Prosjektet har som mål å undersøke hvilken betydning forebyggende skolebaserte intervensjoner har for unge flyktningers psykososiale velvære. Det er utviklet fem ulike intervensjoner som skal implementeres i ulike skolekontekster. NKVTS har utviklet en egen intervensjon som er rettet mot lærere. Målet med denne intervensjonen er å styrke lærernes kompetanse på de psykososiale utfordringene denne elevgruppen kan ha, og som kan forbedre læringsmiljøet for elevene. Forskeren skal bidra til å videreutvikle vår egen intervensjon samt implementere og koordinere de aktiviteter som NKVTS har ansvar for innenfor rammen av hele prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet se denne nettsiden: https://www.nkvts.no/prosjekt/h2020-preventive-school-based-interventions-to-promote-the-mental-well-being-of-refugee-and-migrant-adolescents-refugeeswellschool/

Stillingen er knyttet til seksjon Traumer, katastrofer og tvungen migrasjon — voksne og eldre.

Det er ønskelig at søker er interessert i videre forskning på flyktningfeltet etter at RefugeesWellSchool-prosjektet er avsluttet.

Krav til kvalifikasjoner
¿ avlagt doktorgrad eller tilsvarende forskerkompetanse innenfor relevant fagområde (f.eks. utdanningsvitenskap, samfunnsvitenskap)
¿ god metodekompetanse – kompetanse i både kvalitativ og kvantitativ metode er et fortrinn
¿ forskningserfaring og interesse for unge flyktninger og/eller skole og utdanning
¿ meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg legger vi vekt på
¿ faglig engasjement og motivasjon
¿ god arbeidskapasitet, orientert mot gode prosesser og resultater
¿ evne til både å arbeide selvstendig og i gruppe
¿ erfaring med prosjektledelse og gjennomføring av prosjekter
¿ gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr
¿ interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
¿ arbeid i tverrfaglig forskergruppe
¿ spennende muligheter for faglig videreutvikling i et europeisk forskningsmiljø
¿ fleksibel arbeidstid
¿ gode velferdstilbud
¿ medlemskap i Statens pensjonskasse
¿ nye, fine kontorer i Nydalen

Søknadsfrist: 15. februar 2019
Vi ber om å få tilsendt en søknad med kort bekrivelse av dine forskningsinteresser og CV samt 1-4 arbeider som dokumenterer relevant forskningskompetanse. Vitnemål og attester sendes etter anmodning. Lønn etter avtale. Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med Arnfinn J. Andersen (prosjektleder) arnfinn.andersen@nkvts.no / mobil 470 31 669

Søknaden sendes via finn.no og merkes med <>.
Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0331-2019-03-280 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Finn


قالب وردپرس

Load More Related Articles
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Hivju om «Game of Thrones»: – Slutten er vakker, grusom, trist, provoserende og frustrerende

SULA (NRK): «Game of Thrones» er over, og Kristofer Hivju er ferdig i rollen som Tormund G…