Home Ledige Stillinger Er du vår nye miljøovervåker? for Miljødirektoratet Trondheim

Er du vår nye miljøovervåker? for Miljødirektoratet Trondheim

14 min read
0
0
44



Miljødirektoratet Trondheim

Brattørkaia 15 Trondheim/Grensesvingen 7 Oslo
7010 TRONDHEIM




Web:

http://www.miljodirektoratet.no


Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan

underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine omlag 60 lokalkontor.

Er du vår nye miljøovervåker?

Jobbnorge ID: 173842

Om stillingen


Vi søker etter en engasjert medarbeider til arbeid med miljøovervåkning.

Seksjon for miljøovervåking og kartlegging (VMK) har 18 medarbeidere. En av seksjonens oppgaver er å innhente kunnskap om tilstanden i miljøet gjennom miljøovervåkingsprogrammer. Disse programmene overvåker forurensninger, klimagasser, klimaeffekter og biologisk mangfold. Overvåkerne i seksjonen designer og drifter programmene sammen med andre brukere i Miljødirektoratet. Arbeidet involverer mye kontakt med forskere og konsulenter.

Seksjonen har også ansvaret for kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold og leder arbeidet med Økologisk grunnkart. Vi leder utviklingsarbeidet med et nytt system for fastsetting av økologisk tilstand og har ansvar for Naturindeks og Miljøprøvebanken. Seksjonen koordinerer Miljødirektoratets forskningsarbeid.

Stillingens hovedansvarsområder

 • Utforming og oppfølging av Miljødirektoratets miljøovervåkning, i hovedsak klimaovervåking (luft, vann og terrestrisk miljø)
 • Bearbeiding av data og formidling av overvåkingsresultater
 • Bidra til utvikling av nye overvåkingsmetoder (miljø-DNA, sensorer, fjernmåling mm)
 • Bidra til seksjonens øvrige oppgaver etter behov

Stillingen innebærer mye kontakt mot eksterne aktører, blant annet sektormyndigheter, forskningsmiljøer, fylkesmannen, konsulenter med flere. Du må regne med noe reisevirksomhet.

Kompetansekrav


Kvalifikasjoner
 • Du har master i biologi eller tilsvarende, gjerne med spesialisering i økologi
 • Du er god til å sammenstille og presentere informasjon – både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring med å tolke/vurdere og kommentere på fagrapporter
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med overvåking og/eller forvaltning, men nyutdannede kan også søke

Egenskaper
 • Du liker å arbeide sammen med andre
 • Du er omgjengelig og god på å skape relasjoner og nettverk
 • Du er flink til å ta ansvar for fremdrift og kvalitet i leveranser
 • Du har god rolleforståelse og evne til å sette oppgavene inn i en helhet
 • Du har evne til å utvikle egne ferdigheter, dele kunnskap og samarbeide på tvers av fagområdene

Vi tilbyr

 • En fast stilling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Faglige utfordringer, med mulighet for individuell utvikling i et godt arbeidsmiljø
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert 1 time trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn som rådgiver (1434) i lønnstrinn 53-65 kr 472 000-583 900 eller seniorrådgiver (1364) i lønnstrinn 60-72 kr 532 300- 667 200 etter erfaring og kvalifikasjoner
 • Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere etter erfaring og kvalifikasjoner

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker


Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Anne Sundbye, anne.sundbye@miljodir.no, eller på tlf. 958 35 958

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge. Merk søknaden 56-2019 VMK

Søknadsfrist: 26.08.2019

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no PAM

Stillingsnummer: 5701-2019-08-147 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak


قالب وردپرس

Load More Related Articles
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Derfor selger Fretex kostbare jakker

Nye klær har blitt så billige at bruktbutikker ikke lenger klarer å holde følge, mener Fre…