Home Ledige Stillinger Er du en vernepleier som brenner for faglig utvikling? for RINGDALS RAGNA DAGSENTER

Er du en vernepleier som brenner for faglig utvikling? for RINGDALS RAGNA DAGSENTER

14 min read
0
0
37RINGDALS RAGNA DAGSENTER

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO


Telefon: +47 982 60 966

Web:

https://www.finn.no/recruitment/hired/frontend/applynow/input.action?adId=154731786


Ragna Ringdals Dagsenter er et ressurssenter med tilbud til voksne mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Avdelingene har ulike brukergrupper, du kan lese mer om våre avdelinger på vår hjemmeside: www.rrd.no. For tiden har vi 80 brukere på fem avdelinger og 100 ansatte. Dagsenteret ligger sentralt i rolige og tilbaketrukne omgivelser ved Sinsen T-banestasjon i Oslo.
Vår visjon er den gode hverdagen , dagen består av lek, omsorg og opplevelser. Vi legger til rette for læring, utvikling og vekst. Dagsenteret gir etter den enkeltes behov aktivisering og trening i kommunikative-, sosiale- og dagliglivets ferdigheter. Dagsenteret legger vekt på fysisk aktivitet.

Er du en vernepleier som brenner for faglig utvikling?

Dagsenteret gir tilbud til mennesker med store sammensatte funksjonshemninger og tilstreber et faglig høyt nivå på våre tjenester. Vår virksomhet er preget av dyktige medarbeidere med ulik fagbakgrunn som sammen skaper en trivelig arbeidsplass med rom for personlig utvikling og faglige utfordringer.

To av våre avdelinger trenger nå flere dyktige kollegaer.

Ved avdeling Lindegård og Hovedhus søker vi Fagkoordinatorer

I tråd med vår målsetting om læring, utvikling og vekst har Ragna Ringdals Dagsenter (RRD) en fagkoordinator i 100% stilling ved hver avdeling. Det vil fra høsten 2019 være to ledige stillinger som fagkoordinatorer ved avdeling Lindegård og Hovedhus.

Fagkoordinatoren vil ha et særskilt ansvar for å løfte det faglige nivået ved sin avdeling og ved RRD i sin helhet i samarbeid med de andre fagkoordinatorene. Fagkoordinator er organisatorisk underlagt avdelingsleder. Fagkoordinator deltar aktivt i avdelingens miljøarbeid på lik linje med andre i avdelingen, men har 20 % frigjort tid til planlegging, veiledning og oppfølgning.

Avdeling Lindegård er en aktivitets- og treningsavdeling og gir tilbud til voksne med utviklingshemming som har ulike bistandsbehov. Vi tilbyr aktiviteter som svømming, ridning, ballspill og andre typer fysiske aktiviteter. I tillegg til å tilby mange fysiske aktiviteter, har avdelingen ansvaret for å drifte dagsentrets butikk, og er hovedprodusent for varene som selges der.

Avdelingen består av tre grupper med totalt 18 brukere, og har pr i dag 16 ansatte. Personalgruppen på Lindegård innehar tverrfaglig kompetanse, de fleste med tre-årig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning.

Avdeling Hovedhus tilbyr tjenester til voksne mennesker med for det meste dyp utviklingshemming og behov for tilrettelegging i hverdagen. Det er en sammensatt gruppe med varierende funksjonsnivå. De fleste er rullestolbrukere, men det benyttes også ulike ganghjelpemidler. Det kommuniseres mye med alternativ kommunikasjon som tegn til tale, kroppsspråk, lyder, bilder og symboler. Vi legger stor vekt på å skape et godt fellesskap gjennom å jobbe i grupper slik at vi bygger relasjoner og kan dele opplevelser. Forutsigbarhet, mestring og glede er viktige faktorer for den gode hverdagen på Hovedhus. Vi tilbyr også individuelle aktiviteter som lysdypping, treningsprogram, ADL-trening, bading, ridning og kommunikasjonsaktiviteter.

Avdelingen består av tre grupper med totalt 15 brukere og 14 ansatte. Personalgruppen innehar tverrfaglig kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid i henhold til avdelingens brukergruppe.
 • Rådgiver for avdelingsleder i faglige saker.
 • Veilede miljøpersonell i samsvar med faglig ståsted og metodikk.
 • Ansvarlig for fagråd og fagmøter i samarbeid med avdelingsleder.
 • Fremme faglig utvikling.

Kompetansekrav
 • Bachelor i vernepleie.
 • Arbeidserfaring med målgruppen.
 • Veiledningskompetanse.
 • Gode ferdigheter innen bruk av pc som arbeidsverktøy.

Vi ser etter personer som tar initiativ, inspirerer, inkluderer, fremstår trygge og stabile i utfordrende situasjoner og tidvis kan holde et høyt aktivitetsnivå. Personlig egnethet vektlegges, samt evnen til å arbeide i nære relasjoner.

Vi kan tilby
 • En spennende arbeidsplass med høyt faglig nivå og godt arbeidsmiljø.
 • Ordinær arbeidstid fra kl. 08.00 til 15.30 mandag til fredag med fleksitidsordning.
 • Mulighet for barnehageplass (www.ragnashage.no)
 • Mulighet for kurs og faglig oppdatering
 • Mulighet for bolig
 • Gode pensjonsordninger
 • Tariffavtale i Virke
 • Trening i arbeidstiden i eget treningsrom

Det kreves godkjent politiattest.
NB! Merk søknaden med navn på den avdelingen du søker på.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0314-2019-08-40 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Finn


قالب وردپرس

Load More Related Articles
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Villa gir seg etter endt sesong

Den spanske spissveteranen David Villa (37) legger opp etter sesongen. 37-åringen med fort…