Home Ledige Stillinger Allmennlege i spesialisering ved Kirkegata legesenter for Levanger kommune

Allmennlege i spesialisering ved Kirkegata legesenter for Levanger kommune

12 min read
0
0
60Levanger kommune

7601 LEVANGER

.

Allmennlege i spesialisering ved Kirkegata legesenter

Levanger er regionens handels- og servicesenter med bl.a. sykehus og universitet.Innbyggertallet vokser jevnt og har passert 20 000. Midt i Levanger sentrum finnes den unike Trehusbyen som er i ferd med å bli fredet.Kommunens visjon er Livskvalitet og Vekst. Kommunen samarbeider tett med nabokommunen Verdal.

Beskrivelse


Levanger kommune har ledig fastlegehjemmel ved Kirkegata legesenter for allmennlege i spesialisering (ALIS). Stillingen er en fastlønnet utdanningsstilling for lege som ønsker å spesialisere seg innen allmennmedisin. Ved endt spesialisering forventes at legen går inn i gruppepraksis som privat næringsdrivende

Vi tilbyr


” Fastlønn i spesialiseringsperioden
” Aktivitetsbasert bonus
” Fullfinansiering av kurs og andre obligatoriske utdanningsaktiviteter som ikke dekkes av legeforeningens fond II
” Veiledning og supervisjon på legekontoret
” Mulighet for andre allmennmedisinske oppgaver
” Tilrettelagt permisjon for sykehustjeneste, inkludert vikar
” Velferds- og pensjonsordning som fast ansatt i kommunen i spesialiseringsperioden

Kirkegata legesenter er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis med totalt 4 fastlegehjemler, stabilt hjelpepersonell og moderne lokaler og fasiliteter. 2 av legene i gruppepraksisen er spesialister i allmennmedisin. Praksisen ligger sentrumsnært i Levanger.
Fastlegehjemmelen ble opprettet for ALIS i 2017 og har per i dag ca 350 pasienter og et listetak på 600 i spesialiseringsperioden.
Ønsket oppstart er 1 september 2018.

Kvalifikasjoner


Søkere må ha norsk autorisasjon som lege, ha godkjent LIS1/turnustjeneste eller tilsvarende fra EU/EØS-land på oppstarttidspunktet og beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Ved tildeling vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og samarbeidsevne. Avtale gjøres med kommunen på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lov og avtaleverk.

Det må påregnes deltakelse i Innherred interkommunale legevakt.

Lønnsvilkår


Lønn etter avtale.

Annet


Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.

Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltrå stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges, jfr. barnevernloven § 6-10, opplæringsloven § 10-9, barnehageloven § 19 og lov om helsepersonell § 20A

Kommunen er røykfri.

Søknad sendes


Søknad sendes via kommunens rekrutteringsmodul på nett. Søkere som opplever problemer med modulen kan kontakte servicekontoret Levanger tlf 74 05 25 00 for bistand.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.

Søknadsfrist: 13.07.18

Arbeidsgiver: Levanger kommune

Sted: Enhet for institusjonstjenester

Hentet fra: Kommuner-Visma-Nord

Referansenummer: uniquerekr.innherred-samkommune.no/recruitment/opening?6247

Se annonse

Stillingsnummer: 1719-2018-06-47 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: NAV Servicesenter

Medium: Webcrawl


قالب وردپرس

Load More Related Articles
Load More By bedriftsportalen
Load More In Ledige Stillinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Perler på et brett

LARVIK (NRK): I en kjeller blomster 80- og -90-talls nostalgien. Der sitter nemlig to voks…